PL EN


2019 | 11(47) | 3 | 21-42
Article title

Dystrybucjonizm angielski jako wariant nowej cywilizacji chrześcijańskiej ujętej w sensie konkretnego ideału historycznego

Authors
Content
Title variants
EN
English Distributism as a Variant of the New Christian Civilization Taken as a Concrete Historical Ideal
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem opracowania jest dowiedzenie, że angielska myśl dystrybucjonistyczna, reprezentowana przez Hilaire Belloca i Gilberta Keitha Chestertona, stanowi oryginalny wariant konkretnego ideału historycznego nowej cywilizacji chrześcijańskiej, jaki opracował w dziele Humanizm integralny francuski filozof tomistyczny, Jacques Maritain. Pierwsza, krótsza część artykułu stanowi zarys koncepcji nowej cywilizacji chrześcijańskiej jako konkretnego ideału historycznego, ujętego w trzech zasadniczych wymiarach: politycznym (demokracja personalistyczna), ekonomicznym (pluralizm gospodarczy) i kulturowym (chrześcijańskie państwo świeckie). Druga poświęcona jest wykazaniu, że te wszystkie trzy elementy znajdują analogiczne odzwierciedlenie w tradycji dystrybucjonistycznej. Trzecia, najkrótsza, poświęcona jest prezentacji podstawowych różnic zachodzących między koncepcjami Maritaina a dystrybucjonistów, ze względu na które nie można mówić o pełnej identyczności, a jedynie o podobieństwie, i które otwierają perspektywy dalszych badań.
The aim of the work is to present English social philosophy of distributism as a variant of a concrete historical ideal of the New Christian Civilization, as proposed by a French Thomist, Jacques Maritain, in his Integral Humanism. The first part of the text present the idea of the New Christian Civilization in three important dimensions: political (personalist democracy), economic (economic pluralism) and cultural (Christian secular state). Second one's aim is to prove that all these three elements are analogically present in the structure of distributist thought. Third part, the shortest of all, presents differences that occur between English distributism and the thought of Jacques Maritain, due to which the two system can be compared not in the terms of identity, but only similarity, and which open perspectives for further research.
Year
Volume
Issue
3
Pages
21-42
Physical description
Contributors
author
References
 • Ahlquist, Dale, The Complete Thinker, San Francisco: Ignatius Press 2012.
 • Belloc, Hilaire, Wolna prasa, przełożył Maciej Wąs, chestertonpolska.org 2017.
 • Belloc, Hilaire, Polityczna teoria Rewolucji, przełożył Maciej Wąs, http://chestertonpolska.org/belloc-polityczna-teoria-rewolucji/ 2017.
 • Belloc, Hilaire, Rewolucja i Kościół Katolicki, przełożył Maciej Wąs,http://chestertonpolska.org/belloc-rewolucja-i-kosciol-katolicki/ 2017.
 • Belloc, Hilaire, Rousseau, przełożył Maciej Wąs, http://chestertonpolska.org/belloc-rousseau/2017.
 • Belloc, Hilaire, Państwo niewolnicze, przełożył Maciej Wąs, chestertonpolska.org 2017.
 • Chesterton, Gilbert Keith, The Victorian Age in Literature, New York: Henry Holt & Company 1914.
 • Chesterton, Gilbert Keith, The Catholic Church and Conversion, San Francisco: Ignatius Press 2006.
 • Chesterton, Gilbert Keith, The Outline of Sanity, Rookhope: Azlioth Books 2011.
 • Chesterton, Gilbert Keith, Nowe Jeruzalem, przełożył Maciej Wąs, chestertonpolska.org 2018.
 • Chesterton, Gilbert Keith, Zbrodnie Anglii, przełożył Maciej Wąs, chestertonpolska.org 2018.
 • Chesterton, Gilbert Keith, O poczuciu proporcji, przełożył Maciej Wąs, http://chestertonpolska.org/chesterton-o-poczuciu-proporcji-normalnosc-w-zarysie/ 2018.
 • Fahey, William E., Towards a Description of Distributism, w: The Hound of Distributism, red. R. Aleman, Charlotte: ACS Books 2015, s. 9-29.
 • Feske, Victor, From Belloc to Churchill: Private Scholars, Public Culture, and the Crisis of British Liberalism, 1900–1939, Chapel Hill: University of North Carolina Press 1996.
 • Grzybowski, Jacek, Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa: Fronda 2007.
 • Kaliniecki, Paweł, Wprowadzenie do dystrybucjonizmu, http://www.dystrybucjonizm.pl/pawel-kaliniecki-wprowadzenie-do-dystrybucjonizmu/ 2012.
 • Ker, Ian, G.K. Chesterton, Oxford: Oxford University Press 2012.
 • Kowalczyk, Stanisław, Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1992.
 • Kowalczyk, Stanisław, Liberalizm i jego filozofia, Katowice: Wydawnictwo Unia 1995.
 • Kowalczyk, Stanisław, Nurty personalizmu – od Augustyna do Wojtyły, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Leon XIII, Rerum novarum, przełożył ks. Jan Piwowarczyk, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1996.
 • Leon XIII, Aeterni Patris, w: św. Tomasz z Akwinu, Taka jest wiara nasza, przełożył Marcin Karas, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006, s. 139-195.
 • Maritain, Jacques, Evans, Joseph W., One the Philosophy of History, New York: Charles Scriber's Sons 1957.
 • Maritain, Jacques, Humanizm integralny, autor przekładu nieznany, Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” 1960.
 • Maritain, Jacques, Man and the State, Washington: The Catholic University of America Press 1998.
 • Maritain, Jacques, Nauka i mądrość, przełożył Marcin Reutt, Warszawa−Ząbki: Fronda 2005.
 • Maritain, Jacques, Wieśniak znad Garonny, przełożył Arkadiusz Zdziernicki, Poznań: Wydawnictwo W drodze 2017.
 • Oddie, William, Chesterton and the Romance of Orthodoxy, Oxford: Oxford University Press 2010.
 • Rousseau, Jean-Jacques, Umowa społeczna, przełożył Antoni Peretiatkowicz, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966.
 • Wąs, Maciej, „Our Little Lives”: Gilbert Keith Chesterton as the Precursor of the 20th Century Christian Personalism, niepublikowana praca magisterska, Sosnowiec: Uniwersytet Śląski 2016.
 • Wąs, Maciej, Nacjonalizm Gilberta Keitha Chestertona a nacjonalizm Risorgimento i nacjonalizm integralny, „Społeczeństwo i Polityka” 2017, nr 2(51), s. 125-138.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3df14cb-4b8a-4287-8832-53a4ad374937
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.