Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(54) | 59-70

Article title

Identyfikacja fazy cyklu życia organizacji z wykorzystaniem metody list kontrolnych na podstawie wybranej firmy konsultingowej

Authors

Content

Title variants

EN
Identification of the organization’s life cycle phase of the selected consulting company using the checklist method

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znajomość aktualnego etapu rozwoju organizacji w cyklu jej życia jest niezbędne w procesie zarządzania strategicznego. Wiedza ta pomaga osobom decyzyjnym w firmie w planowaniu przyszłych działań oraz podejmowaniu aktywności prewencyjnych. Źródłem niniejszego artykułu były badania empiryczne przeprowadzone przez autorkę samodzielnie w jednej z krakowskich firm consultingowych działających w obszarze Market Access produktów leczniczych. Artykuł przedstawia wyniki badań cyklu życia firmy uzyskanych na podstawie analizy jakościowej i ilościowej. W badaniach tych wykorzystano dwie metody badawcze: studiowania dokumentów źródłowych oraz list kontrolnych. Wykazano, że analizowana organizacja znajduje się w fazie rozwoju określanej jako wzrost, równocześnie obserwuje się znaczący udział cech charakterystycznych dla fazy dojrzałości, co sugeruje konieczność zwrócenia szczególnej uwagi przez zarządzających firmą na czynniki determinujące osiągniecie kolejnej fazy rozwoju.
EN
To effectively and efficiently manage an organization, it is crucial to know at what stage of development it is allocated. Knowledge about the current stage of advancement helps decision-makers in future planning and undertaking preventive activities. The groundwork of this article was empirical research carried out by the author herself in one of the Krakow consulting companies operating in the field of medicinal products Market Access. The article presents the results of the Company life cycle qualitative and quantitative analysis. Two research methods were used: studying source documents and checklists. It has been shown that the Company is currently in the growth stage, while at the same time a significant share of the characteristics of maturity phase was observed. The demonstrated characteristics suggests the need to pay particular attention to the factors determining achievement of the next stage of development.

Year

Issue

Pages

59-70

Physical description

Dates

published
2018-12-14

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

 • Churchill, N. Levis, V.: The Five Stages of Small Business Growth, Harvard Business Review, 1983. Pobrane z: https://hbr.org/1983/05/the-five-stages-of-small-business-growth.
 • Domagalska-Grędyś, M.: Diagnozowanie faz rozwoju spółdzielni metodą list kontrolnych – próba adaptacji teorii organizacji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008.
 • Ferraton, Y. Stępniewski, J.: Od administrowania personalnego do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (w:) Przegląd Organizacji Nr. 9, 1992.
 • Greiner, L.E.: Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review, 1972, [dostęp 24.10.2018], https://ils.unc.edu/daniel/131/cco4/Greiner.pdf.
 • Kimberly, J. R.: Issues in the Creation of Organizations: Initiation, Innovation, and Institutionalization, The Academy of Management Journal, 1979. Pobrane z: www.jstor.org/stable/255737.
 • Kozień, E.: Wykorzystanie metody list kontrolnych do diagnozowania rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1999, Nr 529.
 • Krawczyk, T.: Diagnozowanie fazy rozwoju organizacji z wykorzystaniem metody list kontrolnych – na przykładzie państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 2009.
 • Lippitt, L.G. Schmidt, W.H.: Crises in a Developing Organization, Harvard Business Review, 1967. Pobrane z: https://hbr.org/1967/11/crises-in-a-developing-organization.
 • Łukasiewicz, G.: Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji, Zeszyty Naukowe nr 853 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Kraków 2011.
 • Lyden, F.J.: Using Parsons' Functional Analysis in the Study of Public Organizations, Administrative Science Quarterly, 1975. Pobrane z: https://www.jstor.org/stable/pdf/2392123.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents.
 • Machaczka, J.: Cykl życia organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: 1999, Nr 529.
 • Machaczka, J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków: 1998.
 • Michalczyk L.: Rozliczenia produkcji pomocniczej w aspekcie rozrachunku wewnętrznego przedsiębiorstw w realiach polskich, (red.) E.Tabaszewska, B.Radawski, „Nowoczesne koncepcje zarządzania – teoria i praktyka”, Wyd.AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Michalczyk L.: Wykorzystanie metod punktowych modeli oceny i AHP przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, „Marketing i Rynek”, nr 12/2010.
 • Moores, K. Yuen, S.: Management accounting systems and organizational configuration: A life-cycle perspective. Accounting, organizations and society, 2001, 26(4-5).
 • Nordström, Ch. Choi, G.E. Llorach, C.: The Organizational Life Cycle Stages and Effectiveness. A Study of Swedish Gazelle Companies. Jönköping International Business School, 2012.
 • Pierścionek, Z.: Strategie rozwoju firmy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 • Quinn, R. Cameron, K.: Organizational Life Cycles and Shifting Criteria Effectiveness: Some Preliminary Evidence, Management Science, 1983, Vol. 29, No.1. Pobrane z: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2896268.
 • Scott, B.R.: Stages of Corporate Development (Part I), Harvard Business School Background Note, 1970.
 • Stepniewski J.: Comptabilite, intelligence artificielle et imputation comptable des micro-donnees. [In]: Eds. E. Archambault, O. Arkhipoff, Nouveaux aspects de la comptabilite nationale, Ed. Economica, Paris 1988, Troisieme partie.
 • Zarębska, A.: Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2657-3245

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3df2483-a96e-43bb-b846-b82e40d584a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.