PL EN


2017 | 1 | 56-67
Article title

Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł ma za zadanie opisać związki i zależności pomiędzy rozwojem turystyki kulturowej a zasobami dziedzictwa kulturowego. Można je przedstawić jako stałe napięcie pomiędzy interesami (korzyściami) społeczności lojalnych, naturalnych spadkobierców i wytwórców dziedzictwa kulturowego a turystami, przybywającymi w dane miejsce z powodu dziedzictwa właśnie. Analizując te związki można opracować kilka scenariuszy relacji – od pełnej współpracy i wzajemnego poszanowania po otwartą wrogość. Biorąc pod uwagę powyższe, w drugiej części tekstu przedstawiono analizę dokumentów strategicznych, odnoszących się do rozwoju turystki (jednego na poziomie krajowym oraz trzech strategii regionalnych). Celem analizy było zbadanie, na ile kreujący rozwój turystyki biorą pod uwagę pełne zasoby dziedzictwa kulturowego (materialne i niematerialne), przy jednoczesnym dążeniu do ich ochrony i zrównoważonego rozwoju.
Year
Issue
1
Pages
56-67
Physical description
Dates
published
2017-01-15
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury
References
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
 • Gaweł Ł. 2016, Dziedzictwo kulturowe – ustalenia podstawowe (w:) A. Jagielska-Burduk (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kulturowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa
 • Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Howard P., 2003, Heritage. Management, Interpretation, Identity, Continuum, London–New York
 • Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, „Mazowsze. Studia regionalne”, nr 7
 • MacCannell D. 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik, Proksenia, Kraków
 • Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 • Purchla J. (red.), 2008, Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków
 • http://szlakrzemiosla.pl/rzemiosla.html [25.01.2017]
 • http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Pogrzeb-Wenecji,wid,11686085,wiadomosc.html?ticaid=111379 [10.07.2013]
 • https://www.umww.pl/attachments/article/46012/Projekt%20Strategii%20rozwoju%20turystyki%20w%20woj%20wlkp%20do%202020%20roku.pdf [22.01.2017]
 • Program rozwoju turystyki do 2020 roku, https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599,Program-Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html [15.01.2017]
 • www.lastampa.it/2016/08/28/italia/cronache/turisti-navi-e-laguna-a-rischio-ultimatum-dellunesco-a-venezia-XSHzdoJ6cBydoiNhdbKiOJ/pagina.html [10.01.2017]
 • www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/109/345/1/strategia_rozwoju_turystyki_w_wojewodztwie_mazowieckim_na_lata_2014_-_2020.pdf [22.01.2017]
 • www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-malopolskie [25.01.2017]
 • www.rp.pl/Spoleczenstwo/161019740-Wlochy-Wenecja-sie-wyludnia.html#ap-1 [10.01.2017]
 • www.tagowisko.com.pl/uploads/ac497b2164d3d4689e71cf3dd303f863.doc [23.01.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3e090dd-28b9-40c3-90ad-821444002997
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.