PL EN


2017 | XIV/14 | 76-91
Article title

Katechumenat dorosłych drogą ku wszczepieniu w Chrystusa. Wyzwania pastoralne w diecezji siedleckiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Catechumenate of Adults – the way leading to Incorporation into Christ. The Pastoral Challenges in the Diocese od Siedlce
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article shows the teaching and evolution of the practice of the sacraments of Christian Initiation in the Church of Siedlce. Through this article was shown the development of this practice, which in the diocese evolved over many years, so it could reach the current shape of the entire process of Christian Initiation. Under the pastoral care of Bishop Zbigniew Kiernikowski, the attempt was made to create a program of preparation for the catechumenate of adults and unbaptized children of catechetical age. Candidate for initiation walked the path towards initiation by different degrees and stages. The climax point of the preparation process was the celebration of the sacraments of initiation at the Easter Vigil at the Cathedral of Siedlce. The reflection on the sacraments of Christian Initiation exposes a gradual but deeper entering into the paschal mystery of Christ. It was emphasized that it is not enough to receive the sacraments of Christian Initiation, but to enter into the Christian way of life. It is therefore necessary to carry out the formation of adults in the form of pre-baptismal and post-baptismal catechumenate. The development of the practice to administer the sacraments of Christian Initiation indicates that the theology of the sacraments and subsequent recommendations were read correctly in order to bring people to a mature faith in the modern world.
Year
Issue
Pages
76-91
Physical description
Dates
published
2017-11-17
Contributors
 • WSD Siedlce
References
 • Auge, M. (2013). Rok litrugiczny, to sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.
 • Głowacki, Z. (2011). Dlaczego sakramenty potrzebują wiary?, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 2 [58], 43-54.
 • Grzelak, A. (1993). Wigilia Paschalna sercem roku liturgicznego, w: J. Stefański, L. Balicki, A. Grzelak (red.), Liturgia źródłem i szczytem życia Kościoła, Gniezno, 66-71.
 • Kiernikowski, Z. (2008). Chrzest w życiu i misji Kościoła, cz. 3. Ziemia obiecana – obietnica i sprzeniewierzenie się, Siedlce.
 • Kiernikowski, Z. (2012). Katechumenat przed- i pochrzcielny w dzisiejszych warunkach, Przegląd Homiletyczny 16, 105-118.
 • Kiernikowski, Z. (2005). Teologiczny wymiar skrutyniów (2), Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 3, 219-239.
 • Krakowiak, Cz. (1998). Reforma liturgii chrztu z 1962 roku, (257-258). W: A. Durak (red.), Liturgia Domus Carissima, Studium liturgiczne dedykowane ks. Bogusławowi Nadolskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa,
 • Krakowiak Cz. (2009). Okres oczyszczenia i oświecenia w Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Obrzęd wybrania, (24-50). w: I. Chłopkowska (red.), Chrzest w życiu i w misji Kościoła (IV) Materiały z szóstego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej (Siedlce, 15.11.2008), Warszawa – Siedlce.
 • Krakowiak, Cz. (2003). Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin: KUL.
 • Kluz, M. (2012. Dynamizm sakramentów chrztu i bierzmowania w służbie budowania Kościoła jako domu, Liturgia Sacra 18 (1), 71-84.
 • Matwiejuk, K. (2003). Pastoralna troska II Polskiego Synodu Plenarnego o sprawowanie sakramentów świętych, Roczniki Teologiczne 50 z. 6, 205-230.
 • Murawski, R. (2009). Inicjacyjne aspekty liturgii Wielkiego Postu w starożytnym katechumenacie, (10-23). w: I. Chłopkowska (red.), Chrzest w życiu i misji Kościoła (IV) Materiały z szóstego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej (Siedlce, 15.11.2008), Warszawa – Siedlce.
 • Pałęcki, W. (2006). Rok liturgiczny Paschą Chrystusa. Misterium roku liturgicznego według Odo Casela OSB (1886 -1948), Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Sielepin, A. (1996). Praktyczne zasady wprowadzania katechumenatu, Anamnesis 8, 51- 66.
 • Świerzawski, W. (2005). Katechezy katechumenalne i mistagogiczne, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Świerzawski, W. (1996). Dlaczego i jak wprowadzać katechumenat w diecezjach i parafiach?, Anamnesis 8, 34-51.
 • Świerzawski, W. (1996). Katechumenat znowu aktualny. Słowo wprowadzające, Anamnesis 8, 13-33.
 • Świerzawski, W. (2001). Wigilia Paschalna w Wielką Noc Zmartwychwstania (Noc Paschalna), Anamnesis 25, 33-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3e17365-9044-486a-9003-09d455bf547b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.