PL EN


2012 | 4(59) | 191-206
Article title

Edukacyjne i społecznościowe potale jako nowe przestrzenie w warsztacie pracy i doskonalenia kreatywnego nauczyciela religii

Authors
Title variants
EN
Educational portals and social networking websites as new spaces in the creative religion teacher's workshop and in improving methods
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Development of information-communication technologies determines new educational tasks a religion teacher faces. They are connected, among others, with using the computer and the Internet in the process of teaching religion. Along with these tasks the range is widened of social demands from religion teachers who, apart from the knowledge of the subject they teach, from the knowledge of methodology of teaching, and the testimony of faith, should be competent as far as using the information-communication technologies available to their students, is concerned. These technologies include the information in social networking services. With reference to this issue, in the article first the terms are defined: „educational web portal” and „social networking service”. Next, the most important web portals, which can be used by a religion teacher, are characterized. In this context the role is shown of educational portals and social networking services that should be used by religion teachers both when preparing and when conducting classes, as well as in their work on improving their workshop (mainly in the process of self-education). Also, the reader's attention is drawn to a creative use of modern information-communication technologies, and to the resulting educational challenges.
References
 • Barski T.: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Opole: Uniwersytet Opolski 2006.
 • Clarke A.: E-learning nauka na odległość. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji Łączności 2007.
 • Dąbrowski M., Zając M. (Red.): E-learning w szkolnictwie wyższym. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 2010.
 • Hyla M.: Przewodnik po e-learningu. Kraków: Walter Kluver Polska 2009.
 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków: Wyd. WAM 2010.
 • Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: Wyd. WAM 2010.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum 1998.
 • Lewowicki T., Siemieniecki B. (Red.): Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
 • Łatuszyńska M., Kompa K. (Ed.): Some problems of Internet’s technologies and applications. Szczecin: PPH Zapol 2009.
 • Migdałek J., Zając M. (Red.): Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008.
 • Musiał A.: Technologie informacyjne w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Racibórz: PWSZ 2007.
 • Piądłowski K.: Portale internetowe. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentalnej im. Heleny Radlińskiej 2006.
 • Siemieniecka D. (Red.): Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
 • Szabłowski S.: E-learning dla nauczycieli. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3ed4a3a-57e7-4955-8a52-52b82b6f6883
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.