PL EN


2015 | 13 | 11-18
Article title

Rekonfiguracje i dezorientacja. Pole sztuk plastycznych w Polsce 1989-2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Transformations in Polish art after 1989: Reconfiguration and bewilderment. The field of art in Poland 1989 – 2015 Reconfigurations and bewilderment in the field of art during the time of social, political and economical transformation are the main topics of Możdżyński’s text. The author uses the categories of Pierre Bourdieu: the field of art, struggle and competition of agents. He explores the dimensions of bewilderment and writes about deregulation of the art world, the marginalisation of fine arts academies, struggles in the field of visual arts and the conflicts between artists and society in contemporary Poland. In the last part of the article, the author tries to examine the contemporary art field in Poland through the perspective of Jean Baurdillard’s book The conspiracy of art.
Keywords
Year
Issue
13
Pages
11-18
Physical description
Contributors
References
  • Banasiak, Jakub. Zmęczeni rzeczywistością. Rozmowyz artystami. Warszawa: 40000 Malarzy, 2009.Baudrillard, Jean. Symulakry i symulacja. Tłum. SławomirKrólak. Warszawa: Sic!, 2005.Baudrillard, Jean. Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetycznez dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki. Tłum. Sławomir Królak.Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006.Bauman, Zygmunt. „Ponowoczesne wzory osobowe.” StudiaSocjologiczne, nr 2 (1993): 7-31.Bauman, Zygmunt. Płynne życie. Tłum. Tomasz Kunz, Kraków:Wydawnictwo Literackie, 2007.Bauman, Zygmunt. Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa:Agora, 2011.Bourdieu, Pierre. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia.Tłum. Piotr Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,2005.Bourdieu, Pierre. Reguły sztuki. Geneza i struktura polaliterackiego. Tłum. Andrzej Zawadzki. Wydawnictwo Universitas,Kraków 2001.Bourdieu, Pierre. Zmysł praktyczny. Tłum. Maciej Falski. Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.Bourdieu, Pierre i Loïc J.D. Wacquant. „Nowomowaneoliberalna.” Recykling Idei, 02.06.2010. Tłum. MarcinStarnawski. http://recyklingidei.pl/bourdieu-wacquantnowomowa-neoliberalna.Bourdieu, Pierre i Loïc J.D.Wacquant. Zaproszenie do socjologiirefleksyjnej. Tłum. Anna Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa,2001.Bourriaud, Nicolas. Estetyka relacyjna. Tłum. Łukasz Białkowski.Kraków: MOCAK, 2012.Braudel, Fernand. Dynamika kapitalizmu. Tłum. Bogdan Baran.Warszawa: Aletheia, 2013.Clair, Jean. Kryzys muzeów. Tłum. Jan Maria Kłoczkowski.Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2009.Cukierska, Agata. „Czy będę żyła pod mostem, bo nie będęmiała żadnej emerytury? Rozmowa z Katarzyną Górną.”W Workers of the Artworld Unite!, red. Stanisław Ruksza, 12-17. Bytom: CSW Kronika, 2013.Davis, Kingsley i Wilbert Moore. „O niektórych zasadachuwarstwienia.” Tłum. Dariusz Niklas. W Współczesne teoriesocjologiczne, red. Aleksandra Jasińska–Kania et al., 404-413.Warszawa: Scholar, 2006.Duncan, Carol. „Muzeum sztuki jako rytuał,” tłum. DonataMinorowicz. W Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk,279-298. Kraków: Universitas, 2005.Fabryka sztuki. Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy.Red. Kuba Szreder, Jan Sowa i Wojciech Kozłowski. Warszawa:Wolny Uniwersytet Warszawy 2015, Bęc Zmiana. http://issuu.com/beczmiana/docs/fabryka_sztuki.Florida, Richard. Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ naprzeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwai życia codziennego. Tłum. Tomasz Krzyżanowski i MichałPenkala. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2010.Foster, Hal. Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku.Tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera. Kraków:Universitas, 2010.Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia.Tłum. Tadeusz Komendant. Warszawa: Aletheia - Spacja, 1993.Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja”i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. AlinaSzulżycka. Warszawa: PWN, 2002.Golka, Marian. Rynek sztuki. Poznań: Agencja Badawczo-Promocyjna ARTIA, 1991.Kowalczyk, Izabela. „Twórczość Grzegorza Klamana -egzystencja na powrót ucieleśniona.” Format, nr 31-32 (1999):24-26.Kozyra, Katarzyna. „BRITISH BRITISH POLISH POLISH: KatarzynaKozyra.” Rozmawiają: Katarzyna Kozyra, Marek Goździewski.https://vimeo.com/73789060.Kozyra, Katarzyna. „»Dlaczego rewolucjonistom rosną brzuchy?«albo »Powrót Syna Marnotrawnego«.” http://katarzynakozyra.natemat.pl/42801,dlaczego-rewolucjonistom-rosna-brzuchyalbo-powrot-syna-marnotrawnego.Kozyra, Katarzyna. „Rynek sztuki zajebał sztukę. Z KatarzynąKozyrą rozmawia Joanna Ruszczyk.” W Katarzyna Kozyra.Szukając Jezusa/Looking for Jesus, red. Aleksandra Skarbek, 31-38. Lublin: Galeria Labirynt, 2014.The Krasnals. „Sasnal is Dead.” http://the-krasnals.blogspot.com/2013/01/sasnal-is-dead.html.Krzywka, Andrzej. „Fabryka znaczeń.” W Wiek awangardy, red.Lilianna Bieszczad, 299-318. Kraków: Universitas, 2006.Lash, Scott i Celia Lury. Globalny przemysł kulturowy.Medializacja rzeczy. Tłum. Jakub Majmurek i Robert Mitoraj.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.Latour, Bruno. “On some of the affects of capitalism. Lectur.”http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/136-AFFECTS-OFK-COPENHAGUE.pdf.Libera, Zbigniew. „Zimna wojna sztuki ze społeczeństwem.”Magazyn Sztuki. http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/teksty_internet_arch_all/archiwum_teksty_online_22.htm.Małkowska, Monika. „Mafia bardzo kulturalna.” Rzeczpospolita.http:/beta.rp.pl/pbcs.ddl/article?AID=/20150110/PLUSMINUS/301109998&page=4&template=printart.Merton, Robert K. Teoria socjologiczna i struktura społeczna.Tłum. Ewa Morawska i Jerzy Wertenstein-Żuławski. Warszawa:PWN 1982.Możdżyński, Paweł. Inicjacje i transgresje. Antystrukturalnośćsztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa. Warszawa:Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.Możdżyński, Paweł. „Fetysze i rewolucja. Kulturowo-społecznekonteksty funkcjonowania fenomenów Young British Artistsi polskiej sztuki krytycznej.” http://csw.art.pl/upload/file/1309_press_britishpolish_mozdzynski.pdf.Możdżyński, Paweł. „Wykluczeni w polskiej sztuce współczesnej(1980-2011).” W Społecznie wykluczeni. Niewygodni,nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, red. Anna M.Kłonkowska i Marcin Szulc, 153-170. Gdańsk: WydawnictwoUniwersytetu Gdańskiego, 2013.Możdżyński, Paweł. „Samotne cielesnościw postapokaliptycznym świecie. O wystawie Gdyby dwa morzamiały się spotkać w MSN.” Obieg. http://obieg.pl/teksty/34874.Newhouse, Victoria. „W stronę nowego muzeum,” tłum. IrmaKozina. W Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, 589-632. Kraków: Universitas, 2005.Piotrowska, Roma i Maks Bochenek. „Strumień myślącychobrazów. Wywiad z Arturem Żmijewskim.” Obieg. http://www.obieg.pl/rozmowy/1408.Polis, Aleka. „Galerie niezależne w pytaniach i odpowiedziach.”Obieg. http://obieg.pl/obiegtv/35103.Piotrowski, Piotr. Znaczenia modernizmu. W stronę historiisztuki polskiej po 1945 roku. Poznań: Rebis, 2011.Ritzer, George. Magiczny świat konsumpcji. Tłum. LudwikStawowy. Warszawa: Muza SA, 2001.Ruksza, Stanisław. „Workers of the Artworld Unite!” W Workersof the Artworld Unite!, red. Stanisław Ruksza, 8-11. Bytom: CSWKronika, 2013.Standing, Guy. Prekariat: nowa niebezpieczna klasa. Tłum.Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski i Mateusz Karolak.Warszawa: PWN, 2014.Szreder, Kuba. „Ciemna materia sztuki.” W Workers of theArtworld Unite! red. Stanisław Ruksza, 28-47. Bytom: CSWKronika, 2013.Urbański, Jarosław. „Sztuka, praca, strajk.” W Workers of theArtworld Unite! red. Stanisław Ruksza, 22-27. Bytom: CSWKronika, 2013.Żmijewski, Artur. „Stosowane sztuki społeczne.” KrytykaPolityczna, nr 11-12 (2007): 14-24.Żmijewski, Artur. „Odpowiedź.” Obieg. http://www.obieg.pl/felieton/27287.28
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3ef856d-14fd-4949-8c82-54196d9dae7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.