PL EN


2018 | 1 | 161-166
Article title

Raport z badań nad warunkami życia i czynnikami warunkującymi oceny. Poczucie bezpieczeństwa w (nie)zmiennej codzienności

Content
Title variants
EN
Report on research on living conditions and factors influencing the assessment. A sense of security in the (un)changing everyday life
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
References
  • Czapiński J. & Panek, T. (red.) (2007). Diagnoza Społeczna. Warunki życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
  • Falkowska, M. & Lewandowska, J. & Wciórka, B. & Wenzel, M. (2005). System wartości materialnych i niematerialnych. W: K. Zagórski, M. Strzeszewski (red.), Polska. Europa. Świat. Opinia Publiczna w okresie integracji. Warszawa: Scholar.
  • Hrynicki, W.H. (2015). Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Europie. W: kultura-bezpieczenstwa.pl/wp-content/uploads/2015/07/W.-Hrynicki-KB16.190-204.pdf (data pobrania: 15.01.2018)
  • Kaczor-Pańków, G. (1993). System wartości ludności wiejskiej. Wieś i Rolnictwo 2, (s. 87–102)
  • Michałowska, G. (1997). Bezpieczeństwo kulturowe, w warunkach globalizacji procesów społecznych. W: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w. Warszawa: Scholar.
  • Szafraniec, K. (1999). Wieś jako miejsce niechciane. Przyczynek do tezy o postępującej marginalizacji wsi i rolnictwa w Polsce. Wieś i Rolnictwo 4, (s. 38–48).
  • Szpak, E. (2013). Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian. Warszawa: Scholar.
  • Stańczyk, J. (1996). Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3f0e93a-0ab8-465d-a37e-81b0cdb38d10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.