PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 97-105
Article title

Bilansowe ujęcie wyniku finansowego

Authors
Title variants
EN
Balance sheet conceptualization of the financial result
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia problematykę związaną z kształtowaniem się pozycji bilansowej, jaką jest wynik finansowy bieżącego okresu. Pozycja ta jest pochodną wartości wykazanej w innym niż bilans przedsiębiorstwa dokumencie sprawozdawczym, jakim jest rachunek zysków i strat. Wykazane wartości netto w tym rachunku są przenoszone w pełnej kwocie jako niepodzielony wynik finansowy bieżącego okresu, dodatkowo po rozliczeniu podatku dochodowego.
EN
The article discusses the issues related to the shaping of a balance sheet item, which is the financial result of the current period. This item is a derivative of the value disclosed in the company's profit and loss account. The net values shown in this account are transferred in full as an undivided financial result of the current period, additionally after settlement of income tax.
Year
Volume
21
Issue
Pages
97-105
Physical description
Dates
published
2018-08
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, ania.pawlak92@wp.pl
References
 • Carmichael D.R., The PCAOB and the social responsibility of the independent auditor, Valencia Conference on the value of audit 2009.
 • Czubakowska K. Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2013.
 • Deegan, C., Introduction: The legitimizing effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation, „Accounting, Auditing & Accountability Journal” 2002, Vol. 15, Iss. 3.
 • Dobrucka M., Wynik finansowy: ujęcie podatkowe i bilansowe a zmiany w rachunkowości od 2002 roku, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z., Finanse i rachunkowość, PWE, Warszawa 2013.
 • Flint, D., Philosophy and principles of auditing: An introduction, Macmillan, London 1998.
 • Gos W., ABC sprawozdań finansowych, Cedewu, Warszawa 2010.
 • Hanlon, G., The commercialisation of accountancy: Flexible accumulation and the transformation of the service class, Macmillan, London 1994.
 • Jackling B, Watty K., The accounting professional of the future: Never mind the quality check the look!, http://www.afaanz.org/openconf/2008/modules/request.php?module=oc_proceedings&action=view.php&a=Accept+as+Forum&id=420 [dostęp: 18.04.2018].
 • Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat, WSPiZ, Warszawa 2006.
 • Lee, T., The professionalization of accountancy: a history of protecting the public interest in a self-interested way, „Accounting, Auditing & Accountability Journal” 1995, Vol. 8, Iss. 4.
 • Messner Z., Pfaff J., Teoria i zasady rachunkowości, SKwP, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 3 (56).
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R.74, z.1.
 • Niemczyk R., Koszty i ich wpływ na wynik finansowy w rachunkowości przedsiębiorstwa, Presshouse, Wrocław 2011.
 • Rachunkowość: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, (red.) E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Spigarska E., Ujęcie wartości firmy w prawie bilansowym i podatkowym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/6.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle vers un robot comptable, Masson, Paris 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3f21b6b-6ec6-4f55-8049-5455eb7937d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.