PL EN


2014 | 5 | 1 | 122-127
Article title

Aktivizačné metódy a ich využitie v predmete Technika

Authors
Content
Title variants
EN
Activation Methods and Their Use in Teaching of Technics
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Významnou súčasťou článku je krátky popis a použitie vybraných aktivizačných metód vo vyučovaní predmetu Technika na základnej škole. Ťažiskom ďalšieho záujmu bol empirický pedagogický výskum, ktorého súčasťou je i realizácia pedagogického experimentu a štatistické spracovanie jeho výsledkov s cieľom prakticky overiť úspešnosť použitia vybraných aktivizačných metód v reálnych podmienkach základnej školy
EN
An important part of the article is a brief description and use of selected methods of activation Technology in teaching the subject at primary school. The focus of interest was further empirical educational research, which also includes implementation of the teaching experiment and statistical analysis of the results in order to practically verify the successful use of selected methods of activation in real terms of primary school.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
122-127
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
  • Hockicko P. (2009), Useful computer software for physical analysis of processes. Proceedings of the 2009 Information and Communication Technology in Education. Annual Conference, 15th – 17th September.
  • Kotrba T., Lacina L. (2010), Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Barrister & Principal.
  • Miklošíková M. (2009), Kreativita a učitelství odborných predmetu, VŠB TU, Ostrava.
  • Piecuch A. (2008), Wstep do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, Rzeszów 2008.
  • Stebila J. (2009), Results of the Research of Using the Multimedia Teaching Aid Under Real Conditions at Primary Schools in SVK. “Journal of Technology and Information Education”. Olomouc: Department of Technology and Information Education, Faculty of Education, Vol. 1, iss. 1.
  • Stebila J. (2010), New forms of natural sciences education in the context of lower secondary education in the Slovak Republic. In Communications: scientific letters of the university of Žilina. Žilina: Žilinská univerzita
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3f60ae2-76fd-4249-ae12-aa64ad91d0ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.