Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 196 | 208-221

Article title

Kryzys w polskim budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy: wybrane problemy

Authors

Content

Title variants

EN
The Crisis in the Polish Construction Industry, Taking into Account the Situation on the Labour Market - Selected Problems

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The years of 2008-2013 are the time of a crisis in the Polish construction industry, when all the negative trends were reflected in the condition of the labour market. A number of construction companies went bankrupt, which has led to a rise in unemployment in this sector. The paper deals with these issues, in particular. Its main aim is to discuss the selected problems of the Polish construction industry against the background of the current economic crisis, focusing on the situation on the labour market.

Year

Volume

196

Pages

208-221

Physical description

Contributors

author

References

 • Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-VI 2013 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 • Biliński T.: Zasadnicze problemy polskiego budownictwa. "Przegląd Budowlany" 2003, nr 1. Cyt. za: P. Tworek: Podstawowe problemy rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce w latach recesji. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Bolkowska Z.: Rynek budowlany i ceny w badaniach oraz statystyce - lipiec 2012. Budownictwo po 6 miesiącach 2012 roku. Fundacja Wszechnicy Budowlanej OWEOB Promocja. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2012.
 • Budownictwo - wyniki działalności w 2008 roku. GUS, Warszawa 2009. Cyt. za: P. Tworek: Kryzys w polskim budownictwie. "Czas Górnośląski" 2010, nr 3.
 • Budownictwo - wyniki działalności w 2012 roku. GUS, Warszawa 2013.
 • http://promexsk.pl/index.php/2012/09/budownictwo [dostęp: 16.01.2013].
 • Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych w I półroczu 2013 roku. Ministerstwo Gospodarki. Departament Strategii i Analiz. Warszawa 2013.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w październiku 2013 roku. GUS, Warszawa 2013.
 • Nalepka A.: Budownictwo w okresie transformacji ustroju gospodarczego Polski. W: Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowe, ryzyko. Red. K. Dziworska, E. Ostrowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Polska. Raport o stanie gospodarki. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 • Polska wobec światowego kryzysu finansowego. Raport Narodowego Banku Polskiego. NBP, Warszawa, wrzesień 2009.
 • Raport "Rynek budownictwa w Polsce oraz analiza rynków zagranicznych w zakresie możliwości eksportowej polskiej branży budowlanej" opracowany w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. "Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych" Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Tworek P.: Kryzys w polskim budownictwie. "Czas Górnośląski" 2010, nr 3.
 • Tworek P.: Methodical Aspects of Risk Assessment in Investment Project in Construction (Survey Research). W: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej. Red. A.S. Barczak, P. Tworek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • Tworek P.: Podstawowe problemy rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce w latach recesji. W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Tworek P.: Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlanomontażowego. Difin, Warszawa 2013.
 • Tworek P.: The Economic Crisis in Poland: Performance, Investment Opportunities and Business Risk - A Case of the Construction Industry and Real-estate Market. Selected Issues. W: Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia. Red. D. Zarzecki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Tworek P., Valouch P.: The Condition of Construction Industry in Poland and the Czech Republic under the Financial Crisis. Selected Issues. W: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Red. K. Marcinek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3fbc7e8-89eb-4d08-97b2-96f1df764299
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.