Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(93) | 32-48

Article title

STRATEGIA DŁUGIEGO OGONA W INTERNETOWEJ PROMOCJI OBIEKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Long tail strategy in the online promotion of rural tourism facilities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The concept of a long search tail assumes that unusual, less popular key phrases and detailed and multi-word phrases, of which there are many, generate the majority of traffic on the website. The purpose of the work was to demonstrate the legitimacy of using a long tail strategy in increasing the range of impact of websites of rural tourism facilities. The visibility of individual websites of rural tourism facilities in the search results was analyzed. Then, an SEO audit, and an audit of the content of the searched websites was carried out, as well as the dependence between the site’s place in the search results and the quality of the website and the size (type) of the rural tourism facility were verified. The research has shown that both general and complex phrases should be used in the texts published on websites of rural tourism facilities.

Contributors

author
 • Dr inż. Karol Król, Uniwersytet rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Poland

References

 • 1. Anderson Ch. (2006): The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More. Hyperion, Nowy Jork, https://goo.gl/PZYRVb, dostęp: 15.05.2018.
 • 2. Badzińska E. (2015): Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 41(1), 25-37.
 • 3. Balińska A. (2014): Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(25), 251-264.
 • 4. Beitzel S. M., Jensen E. C., Chowdhury A., Frieder O., Grossman D. (2007): Temporal Analysis of a Very Large Topically Categorized Web Query Log. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(2), 166-178.
 • 5. Białek E. (2011). Wyszukiwalność witryny internetowej. Analiza zapytań: Zasada Pareto (80/20) czy długi ogon? SemSpecialist, 6, 16-20.
 • 6. Brynjolfsson E., Hu Y., Simester D. (2011): Goodbye pareto principle, hello long tail: The effect of search costs on the concentration of product sales. Management Science, 57(8), 1373-1386.
 • 7. Brzeziński T., Ciechanek Ł. (2016): Content marketing odpowiedzią na współczesne realia reklamowe. Raport IAB Polska: Konsumpcja treści online a marketing, 14-17.
 • 8. Chabior B. (2017): Nie ma SEO bez dobrego content, czyli jak pisać pod Google’a. Raport interaktywnie.com – Marketing w wyszukiwarkach, 33-40, https://goo.gl/YsRrV2, dostęp: 15.05.2018.
 • 9. Ciepiela G.A., Jankowski K., Sosnowski J. (2009): Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego. Wieś i Rolnictwo, 3(144), 123-134.
 • 10. Dean B. (2016): Google’s 200 Ranking Factors: The Complete List, dostęp: https://backlinko.com/google-ranking-factors
 • 11. Dobkowicz M. (2014): Narzędzia Google dla SEO-wców – co musisz wiedzieć. Online Marketing Polska, 4(17), 34-37.
 • 12. Dwornik B. (2017): Kontent jest królem, a jakość królową. Raporty interaktywnie.com – Content marketing, 42-48, https://goo.gl/smHmRJ, dostęp: 18.04.2018.
 • 13. Drzewiecki M. (1995): Agroturystyka. Założenia – uwarunkowania – działania. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy Świadectwo.
 • 14. Frontczak T. (2007): Jak wygląda długi ogon w SEM – 4 przykłady, 5 rad. Sprawny.marketing, https://sprawnymarketing.pl/dlugi-ogon-w-sem/, dostęp: 15.05.2018.
 • 15. Gemius/PBI (2018): Polski internet w marcu 2018. Badanie Gemius PBI, https://goo.gl/q3HR1S, dostęp: 23.04.2018.
 • 16. Holliman G., Rowley J. (2014): Business to business digital content marketing: marketers’ perceptions of best practice. Journal of Research in Interactive Marketing, 8(4), 269-293.
 • 17. IAB Polska (2015): Sport i turystyka. E-konsumenci (Consumer Journey Online). IAB Polska, https://goo.gl/aVWTGi, dostęp: 15.05.2018.
 • 18. Karbowiak K. (2014): Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010-2013. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(78), 33-44.
 • 19. Kęprowska U. (2014): Zastosowanie marketingu mobilnego w branży turystycznej. Handel Wewnętrzny, 6(353), 207-220.
 • 20. Klimiuk P. (2015): Klient w świecie e-commerce. Raport Consumer Journey Online. Perspektywy branżowe, IAB Polska, 4-7.
 • 21. Kłosowski Ł. (2009): Pozycjonowanie ewoluuje. Raporty Interaktywnie.com – Marketing w wyszukiwarkach, 6-12, https://goo.gl/VJJym4, dostęp: 15.05.2018.
 • 22. Kolenda P. (red). (2015): Raport Consumer Journey Online. Perspektywy branżowe, IAB Polska.
 • 23. Król K. (2017a): Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 18(67), 58-72.
 • 24. Król K. (2017b): Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów turystyki wiejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 33-40.
 • 25. Król K. (2017c): Promoting of agrotourism on the Internet – A lesson from the Visegrad Group countries. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(46), 805-813.
 • 26. Król K. (2018a): Długi ogon internetu. RepOD, http://dx.doi.org/10.18150/repod.6734150, dostęp: 15.05.2018.
 • 27. Król K. (2018b): Synergia kanałów marketingowych w internetowej promocji agroturystyki. Marketing i Rynek, 3, 32-36.
 • 28. Król K. (2018c): Przystępność percepcyjna internetowych ofert turystyki wiejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (w przygotowaniu do druku).
 • 29. Król K., Wojewodzic T. (2006): Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego. Wieś i Doradztwo, 1-2(45-46), 59-62.
 • 30. Kukuła K., Bogocz D. (2014): Zero Unitarization Method and Its Application in Ranking Research in Agriculture, Economic and Regional Studies, 7(3), 5-13.
 • 31. Matuszewska B. (2009): Długi ogon sieci. Raporty Interaktywnie.com – Marketing w wyszukiwarkach, 14-19, https://goo.gl/VJJym4, dostęp: 15.05.2018.
 • 32. Nowicki Z. (2015): Wyniki przekrojowe e-commerce. Efekt ROPO w segmentach polskiego
 • e-commerce – 2015. Podsumowanie wyników badania panelowego dla efektu ROPO wśród konsumentów kupujących on/off-line, 12-25, http://opiniac.com/2015ROPO.pdf, dostęp: 15.05.2018.
 • 33. Pan B., Li X. R. (2011): The long tail of destination image and online marketing. Annals of Tourism Research, 38(1), 132-152.
 • 34. Pietruszka M., Niedźwiedziński M. (2016): Problemy optymalizacji stron internetowych dla wyszukiwarek. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 81, 66-78.
 • 35. Skiera B., Eckert J., Hinz O. (2010): An analysis of the importance of the long tail in search engine marketing. Electronic Commerce Research and Applications, 9(6), 488-494.
 • 36. Strzelecki A. (2007): Jak przeszukujemy sieć? Długi ogon wyszukiwania. E-mentor, 4(21), 71-75.
 • 37. Unold J. (2012): Wykorzystanie koncepcji „długiego ogona” w pozyskiwaniu informacji w Internecie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 31, 117-126.
 • 38. Wiatrak A.P. (1996): Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia ekonomiki rolnej, 1, 34-46.
 • 39. Wojciechowska J. (2010): Agroturystyka – signum polskiej turystyki. Acta Scien. Pol. Oeconomia, 9(4), 597-606.
 • 40. Woźniak M. (2013): Content marketing w SEO – jak „dobre” treści wpływają na pozycje w Google? Online Marketing Polska, 5(12), 47-49.
 • 41. Zalewska A. (2017): Jak wspomóc pozycjonowanie sklepu internetowego? Porady dla początkujących. Online Marketing, 5(36), 69-71.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3fdb09b-ed00-4a92-a352-d3e6e8a17471
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.