PL EN


Journal
2019 | 4(60) | 77-91
Article title

Architektura i konstrukcja współczesnych wież i ścieżek widokowych w koronach drzew na wybranych przykładach

Content
Title variants
EN
Architecture and structural systems of contemporary towers and treetop observation walkways – selected examples
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule na przykładzie budowli zrealizowanych na terenie Czech, Słowacji, Austrii i Polski przedstawiono ogólną charakterystykę wież i platform widokowych o konstrukcji prętowej powstałych w XXI w. na terenach górskich. Omówiono podstawowe założenia i rozwiązania konstrukcyjno-budowlane wież i prowadzonych w koronach drzew ścieżek napowietrznych, pełniących obecnie funkcję obiektów turystyczno-rekreacyjnych dostosowanych także do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
EN
On the example of buildings constructed in the Czech Republic, Slovakia, Austria and Poland, the general characteristics of towers and viewing platforms of rod structure constructed in the 21st century in mountain areas have been presented. The basic assumptions and constructional solutions of towers and overhead paths running in the tree crowns, currently serving as tourist and recreational facilities also adapted to the needs of people with reduced mobility, have been discussed.
Journal
Year
Issue
Pages
77-91
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
References
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019, poz. 1065, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065 [accessed: 11.12.2018].
 • Wójtowicz P., Najpiękniejsze na świecie ścieżki w koronach drzew, https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/6/49995,najpiekniejsze-na-swiecie-sciezki-w-koronach-drzew [accessed: 11.12.2018].
 • https://www.stezkakorunamistromu.cz/ [accessed: 11.12.2018].
 • https://chodnikkorunamistromov.sk [accessed: 11.12.2018].
 • https://zbierajsie.pl/sciezka-w-chmurach-dolni-morava/ [accessed: 17.08.2019].
 • https://www.dolnimorava.cz/pl/o-sciezce-w-oblokach [accessed: 17.08.2019].
 • https://www.dlubal.com/pl/pliki-do-pobrania-i-informacje/referencje/projekty-klientow/001087 [accessed: 17.08.2019].
 • https://www.pyramidenkogel.info/en/viewing-tower/ [accessed: 17.08.2019].
 • https://www.dlubal.com/pl/pliki-do-pobrania-i-informacje/referencje/projekty-klientow/000728 [accessed: 17.08.2019].
 • Czernik S., Forma strukturalna współczesnych wież i platform obserwacyjnych na przykładzie realizacji Wieży Widokowej w Krynicy Zdroju, „Przegląd Budowlany” 2019, nr 4, 24–27.
 • https://wiezawidokowa.pl/o-wiezy/galeria/ [accessed: 21.08.2019].
 • Karpiel „Bułecka” J. senior, Czernik S., Wieża widokowa w Krynicy, [w:] Architekt, inżynier budownictwa. Różne zawody – wspólny cel. Konferencja Krynica-Zdrój, 9–10 listopada 2018 r., Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Kraków 2018, 55–56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d3febaf4-722c-4120-85d1-9ff50a530144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.