Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 4(60) | 77-91

Article title

Architektura i konstrukcja współczesnych wież i ścieżek widokowych w koronach drzew na wybranych przykładach

Content

Title variants

EN
Architecture and structural systems of contemporary towers and treetop observation walkways – selected examples

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule na przykładzie budowli zrealizowanych na terenie Czech, Słowacji, Austrii i Polski przedstawiono ogólną charakterystykę wież i platform widokowych o konstrukcji prętowej powstałych w XXI w. na terenach górskich. Omówiono podstawowe założenia i rozwiązania konstrukcyjno-budowlane wież i prowadzonych w koronach drzew ścieżek napowietrznych, pełniących obecnie funkcję obiektów turystyczno-rekreacyjnych dostosowanych także do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
EN
On the example of buildings constructed in the Czech Republic, Slovakia, Austria and Poland, the general characteristics of towers and viewing platforms of rod structure constructed in the 21st century in mountain areas have been presented. The basic assumptions and constructional solutions of towers and overhead paths running in the tree crowns, currently serving as tourist and recreational facilities also adapted to the needs of people with reduced mobility, have been discussed.

Journal

Year

Issue

Pages

77-91

Physical description

Contributors

 • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

References

 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019, poz. 1065, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065 [accessed: 11.12.2018].
 • Wójtowicz P., Najpiękniejsze na świecie ścieżki w koronach drzew, https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/6/49995,najpiekniejsze-na-swiecie-sciezki-w-koronach-drzew [accessed: 11.12.2018].
 • https://www.stezkakorunamistromu.cz/ [accessed: 11.12.2018].
 • https://chodnikkorunamistromov.sk [accessed: 11.12.2018].
 • https://zbierajsie.pl/sciezka-w-chmurach-dolni-morava/ [accessed: 17.08.2019].
 • https://www.dolnimorava.cz/pl/o-sciezce-w-oblokach [accessed: 17.08.2019].
 • https://www.dlubal.com/pl/pliki-do-pobrania-i-informacje/referencje/projekty-klientow/001087 [accessed: 17.08.2019].
 • https://www.pyramidenkogel.info/en/viewing-tower/ [accessed: 17.08.2019].
 • https://www.dlubal.com/pl/pliki-do-pobrania-i-informacje/referencje/projekty-klientow/000728 [accessed: 17.08.2019].
 • Czernik S., Forma strukturalna współczesnych wież i platform obserwacyjnych na przykładzie realizacji Wieży Widokowej w Krynicy Zdroju, „Przegląd Budowlany” 2019, nr 4, 24–27.
 • https://wiezawidokowa.pl/o-wiezy/galeria/ [accessed: 21.08.2019].
 • Karpiel „Bułecka” J. senior, Czernik S., Wieża widokowa w Krynicy, [w:] Architekt, inżynier budownictwa. Różne zawody – wspólny cel. Konferencja Krynica-Zdrój, 9–10 listopada 2018 r., Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Kraków 2018, 55–56.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3febaf4-722c-4120-85d1-9ff50a530144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.