Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(24) | 27-44

Article title

Wartości baśni w pracy z dziećmi przedszkolnymi

Authors

Title variants

EN
Values of fairy tale in the work with preschool children

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Baśń stanowi niewątpliwie istotny element kultury duchowej społeczeństw. Jest jednym z podstawowych gatunków epiki ludowej, w której w fantastycznej formie ludowej, utrwalone zostały poglądy na stosunki międzyludzkie, ideały dobra i sprawiedliwości oraz kryteria oceny ludzkich poczynań. Celem artykułu jest przybliżenie trzech podstawowych wartości baśni: wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych, które mają doniosłe znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, a także dla procesu edukacyjnego. Tekst jest analizą wybranej literatury przedmiotu.
EN
A fairy tale is undoubtedly an important element of the spiritual culture of society. It is one of the major types of folk epics, in which in fantastic form of folk have been established views on human relationships, ideals of right and justice, and criteria for evaluation of human endeavour. Aim of this paper is to present three fundamental values ??of fairy tales: educative, educational and therapeutic, which are particularly relevant to the development of a child in preschool, and for the educational process. The text represents an analysis of selected literature.

Contributors

 • absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz studiów podyplomowych wychowanie przedszkolne w Akademii Ignatianum w Krakowie, nauczycielka w Przedszkolu Tygrysek Ed w Wieliczce

References

 • Baluch A., Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, wyd. Universitas, Kraków 2005.
 • Baluch A., Pogaduszki do poduszki. (O literaturze dla najmłodszych), Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
 • Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, wst. i przekł. D. Danek, PIW, Warszawa 1985, t. 1-2.
 • Białkowska B., O czytelnictwie najmłodszych, „Wychowanie w Przedszkolu” (1984)4.
 • Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wyd. Unus, Wałbrzych 2002.
 • Borecka I., Elementy biblioterapii w domach dziecka, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” (1995) 9.
 • Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wyd. Literackie, Kraków 2005.
 • Brett D., Bajki, które leczą 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.
 • Brett D., Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka, cz. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.
 • Chęcińska U., Baśń była na początku, [w:] Barwy świata baśni pod red. U. Chęcińskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Chojnacka-Czachór A., Wpływ baśni na rozwój dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu”, (1991)1.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, pod red. B. Kaczorowskiego, t. 3, Warszawa 2009.
 • znaczenia_basni>.(dostęp: 12.04.2012) Huszcz M., Cichoń- Piasecka M., „A potem żyli długo i szczęśliwe…”.
 • Jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2003)6.
 • Huszcz M., Cichoń-Piasecka M., Baśnie uczą życiowych ról, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2003)10.
 • Jaszczyk A., Kochaniak B., Czarodziejski Pyłek – czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków 2006.
 • Klimowicz K., Bajkoterapia, czyli dla dużych i małych o tym, jak bajki mogą pomagać, Nasza Księgarnia, Warszawa 2009.
 • Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, MEDIA RODZINA, Poznań 2002.
 • Och K., Rola bajki w edukacji, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2003)10.
 • Papuzińska J., Inicjacje literackie problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, WSiP, Warszawa 1988.
 • Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, OPEN, Warszawa 1999.
 • Przybyszewska U., Baśnie, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, pod red. A. Przecławskiej, WSiP, Warszawa 1978.
 • Ratyńska H., Literatura dziecięca w pracy przedszkola, WSiP, Warszawa 1976.
 • Ratyńska H., Rola książki i czasopisma w wychowaniu przedszkolnym, [w:] Kultura literacka w przedszkolu, pod red. S. Frycie, I. Kaniowskiej-Lewańskiej, WSiP, Warszawa 1982.
 • Rybczyńska K., W kilku słowach o baśni, „Wychowawca”, (2004)5.
 • Skrobiszewska H., Baśń i dziecko, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
 • Tartas T., Dlaczego baśń?, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2001)2.
 • Truskolaska J., Wychować miłośnika książki, czyli czytelnictwo i okolice, Matermus Media, Tychy 2007.
 • Tyszkowa M., Baśń i jej recepcja przez dzieci, [w:] H. Skrobiszewska, Baśń i dziecko, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
 • <http://www.calaposlkaczytadzieciom.pl>. (dostęp: 20.01.2005)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4000881-0457-40d8-a30f-31d29063ffb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.