PL EN


2016 | 3 (16) | 77-94
Article title

Miłość jako centralna kategoria w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego

Content
Title variants
EN
Love as the central category of Pawel Hulka-Laskowski’s educational reflection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule udowodniono, iż koncepcja miłości w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego (czołowego pisarza i uczonego ewangelickiego z okresu międzywojnia) wynikała z ewangelickiej teologii liberalnej. Krytykował on wychowanie dogmatyczne, propagując wychowanie oparte na miłości głoszonej przez Chrystusa. Jego zdaniem człowiek kierujący się miłością tworzy na Ziemi Królestwo Boże poprzez nasycenie kultury etyką Chrystusową. Wychowanie do miłości ma charakter uniwersalny, gdyż wykracza poza kościelne dogmaty.
EN
This article proves that the concept of love in the educational reflection of Pawel Hulka-Laskowski (a leading evangelical writer and scientist of the interwar period) stemmed from the evangelical liberation theology. He criticised dogmatic education and promoted education based on love preached by Christ. In his view, by impregnating a culture with Christ’s ethics a man driven by love creates the kingdom of God on Earth. The education to love is of a universal nature as it goes beyond ecclesiastical dogmas.
Year
Issue
Pages
77-94
Physical description
Contributors
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d404b9a6-f798-4a90-bbbc-a110da0d5d33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.