Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 1 | 115-125

Article title

Economic recession and infrastructural development in Ikare, Akoko, Ondo State, Nigeria; what implications?

Content

Title variants

PL
RECESJA GOSPODARCZA A ROZWÓJ STRUKTURALNY W IKARE, AKOKO, STAN ONDO, NIGERIA; JAKIE NIOSĄ ZE SOBĄ SKUTKI?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper investigates the implication of economic recession on the infrastructural development using Ikare, Akoko, Ondo state as a case study. The study posits that infrastructural facilities are a potent indicator of socio-economic performance of a region and could be understood from the perspective of economic recession, which undoubtedly affects and determines both the welfare, advancement, economy and political sphere of a region. The first stage in the collection of primary data was the reconnaissance survey of eleven wards of the city. Fifteen copies of the questionnaire were administered in each ward, making a total of one hundred and sixty-five questionnaires; on the whole, 153 questionnaires were retrieved for the analysis. The study also adopted secondary sources of data and analyzed them both descriptively and inferentially. The research revealed that economic recession had impacted negatively on access to power supply, transportation and health status of the respondents. Furthermore, the paper found out that economic recession had an unpleasant effect on the housing and educational facilities in the study area. Moreover, the research showed an unpronounced effect of the economic recession on portable water supply and telecommunication of the respondents. The Chi-Square test carried on the effect of economic recession on infrastructural facilities, revealed the calculated value 48, while the tabulated Chi-Square value is 0.1036. This shows that economic recession makes significant impacts on the infrastructural facilities of Ikare Akoko, Ondo State. Also, it was vivid from the research that the government’s efforts to alleviate the problems of economic recession on infrastructural facilities are commendable. The paper recommends more tripartite governmental investment at local, state and federal levels in the infrastructural sector of the economy, also, the existing infrastructure should be adequately maintained by the concerted efforts of the populace and governments.
PL
Autorzy badają skutki jakie niesie ze sobą recesja gospodarcza i jej wpływ na rozwój infrastruktury, wykorzystując Ikare, Akoko w stanie Ondo jako studium przypadku. W badaniu przyjęto, że obiekty infrastrukturalne są ważnym wskaźnikiem wydolności społeczno-ekonomicznej regionu i mogą być rozumiane z perspektywy recesji gospodarczej, która niewątpliwie wpływa i określa zarówno dobrobyt, postęp, gospodarkę jak i sferę polityczną danego regionu. Pierwszym etapem zbierania danych źródłowych było przeprowadzenie sondażu rozpoznawczego jedenastu dzielnic miasta. Użyto piętnaście kopii kwestionariusza w każdej z dzielnic, co dało łącznie sto sześćdziesiąt pięć kwestionariuszy, z czego odzyskano 153 do dalszej analizy. W badaniu wykorzystano również dane z opracowań. Były one analizowane zarówno opisowo jak i do opracowania wniosków. Badanie ujawniło, że recesja gospodarcza miała rzeczywisty negatywny wpływ na zaopatrzenie w energię, transport i stan zdrowia respondentów. Dodatkowo, odkryto, że recesja gospodarcza wywarła negatywny wpływ na obiekty mieszkalne i te związane z edukacją na obszarze objętym badaniami. Ponadto, badania wykazały pewien wpływ recesji na dostawy wody pitnej oraz usługi telekomunikacyjne dla respondentów. Test chi-kwadrat przeprowadzony w celu rozpoznania wpływu recesji gospodarczej na obiekty infrastruktury wykazał obliczoną wartość 48, podczas gdy tabelaryczna wartość chi-kwadrat wyniosła 0.1036. To pokazuje, że recesja gospodarcza ma znaczący wpływ na obiekty infrastruktury Ikare Akoko. Również, badanie wyraźnie pokazało, że wysiłki rządów aby złagodzić wpływ recesji gospodarczej na obiekty infrastruktury są godne pochwały. W swoim artykule, autorzy zalecają więcej trójstronnych rządowych inwestycji w sektorze infrastruktury gospodarki na poziomach państwowym i federalnym, a istniejąca infrastruktura powinna być odpowiednio utrzymywana wspólnym wysiłkiem ludności i rządów.

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

115-125

Physical description

Dates

published
2018-03-01

Contributors

 • Adekunle Ajasin University, Nigeria

References

 • Ahluwalia, I.J. (1991). Productivity and Growth in Indian Manufacturing. Oxford: Oxford University Press.
 • Akeem, A.A. (2010). The Menace of Inadequate Infrastructure in Nigeria. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development 2(3): 208-229.
 • Ayeni, A.J. (2012). Improving learning infrastructure and environment for sustainable quality assurance practice in secondary schools in Ondo State, South-West, Nigeria. International Journal of Research Studies in Education, Volume 1 Number 1, 61-68.
 • Fagbohunka, A. (2016). The Pertinence of Infrastructural Facilities in Rejuvenation of Small Scale Enterprises in Ikare Akoko, Ondo State, Nigeria. Journal of Economic and
 • Environmental Studies, Opole University, Poland, 16(1), 21-34.
 • John Lipsky (2008). The Global Economy and Financial Crises. A Paper delivered at the UCLA Economic Forecasting Conference.
 • Lester et.al. (2004). Innovation: The Missing Dimension. Harvard University Press.
 • Lucas, R.E. (1998): On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • Mandel, G.W. (2009). When to open infrastructure access. Ecology Law Quarterly 35(2): 205-214.
 • World Bank (1996), Infrastructural for Development, World Development Report, New York: Oxford University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4071c45-8cec-4400-a1e6-ac89eac566b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.