Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 17 | 197-210

Article title

Konstanty Bolesław Witkowski ps. Müller – komendant Obwodu Armii Krajowej Radzyń Podlaski 1941-1944

Content

Title variants

EN
Konstanty Bolesław Witkowski “Müller” – commander of the Home Army District of Radzyń Podlaski in 1941-1944

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autor poddał analizie działalność oficera Wojska Polskiego, Konstantego Witkowskiego, w czasie drugiej wojny światowej komendanta obwodu Armii Krajowej Radzyń Podlaski. Ten artykuł biograficzny ma za zadanie przybliżyć postać człowieka, który karierę wojskową roz-poczynał w okresie carskim, zdobywając wtenczas pierwsze szlify wojenne jako oficer 5. Dywi-zji Syberyjskiej, kontynuował ją jako żołnierz piechoty II Rzeczpospolitej, zaś jej zwieńczeniem okazała się funkcja komendanta obwodu Radzyń Podlaski Armii Krajowej. Jego antyniemiecka postawa nie znalazła zrozumienia wśród wkraczających latem 1944 r. na ziemie polskie no-wych okupantów – komunistów. Nowe stalinowskie władze RP potraktowały go jak wroga ustroju, skazując go na karę śmierci. Po kilku latach względnej swobody został aresztowany po raz drugi pod sfingowanym zarzutem współpracy z gestapo i skazany. Z więzienia wyszedł po odbyciu kilkuletniej kary. Po wyjściu z więzienia był strachliwy i małomówny.
EN
The author subjected the activity of a Polish Army officer, a commanding officer of the Home Army Radzyń Podlaski district during World War II ¬– Konstanty Witkowski – to an analysis. This biographical article aims to give a broad outline of a man who started his military career during the Tsarist period, gaining his first military experiences as an officer of the 5th Siberian Rifle Division, continued as an infantry soldier under the Second Polish Republic and ended as a commanding officer of the Home Army of the Radzyń Podlaski district. His anti-German attitude found no understanding among the new occupiers who entered the Polish territory in the summer of 1944 – i.e. the Communists. The new Stalinist authorities of the Republic of Poland treated him as an enemy of the regime and sentenced him to death. After a few years of relative freedom, he was arrested once again on trumped-up charges of collaboration with the Gestapo and sentenced. He was released after serving a few years in prison. Once he left prison, he was anxious and reticent.

Year

Volume

17

Pages

197-210

Physical description

Dates

published
2019-09-25

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

 • Caban I., Ludzie lubelskiego okręgu Armii Krajowej, Lublin 1995.
 • Caban I., Okręg Lubelski Armii Krajowej, Lublin 1996.
 • Doroszuk T., Bastiony Podlasia. Konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1939-1944, Warszawa 2005.
 • Jarmuł S., Radzyński Obwód Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 1939-1944, Biała Podlaska 2000.
 • Kister A. G., Meldunki sytuacyjne komendy okręgu Lublin AK. Maj-lipiec 1944, Lublin 1998.
 • Krajewski K., Zadanie. Uwolnić więźniów, „Kombatant. Biuletyn Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych” nr 2 (230), 2010, s. 13-22.
 • Lewandowska S., Ruch oporu na Podlasiu 1939-1944, Warszawa 1982.
 • Matusak P., Ziemianie i szlachta podlaska w ruchu oporu 1939-1945, [w:] Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczpospolitej, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2004, s. 81-100.
 • Radzikowski M., Ppłk Konstanty Witkowski Müller (1895-1982). Komendant Obwodu AK Radzyń Podlaski. Dowódca 35. Pułku Piechoty 9. Dywizji Piechoty AK, [w:] Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu. Materiały sesji naukowej KUL, 24-25 IX 1985 r., red. T. Strzembosz, Lublin 1993, s. 422-425.
 • Romanek J., Bataliony Chłopskie, [w:] Ziemia radzyńska 1939-1944, red. D. Magier, Radzyń Pod-laski 2010, s. 43-56.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d40a7e36-f1b6-470e-add7-8c887f06f0a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.