PL EN


2013 | 131 | 91-99
Article title

Proces Boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The Bologna Process and the Higher Education System in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland conforms to the guidelines from the Bologna Process in European higher education. The degree system based on the three-cycle structure has been successfully implemented together with the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). The European standard in higher education makes it easier for students to obtain recognition of their qualifications in other countries. The aim of this paper is to present the role of the higher education system in context of construction of the European knowledge economy.
Year
Volume
131
Pages
91-99
Physical description
Contributors
References
  • J. Grodzicki: Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 9 i nast.
  • 2 A.K. Koźmiński: Jak tworzyć gospodarkę oparta na wiedzy? W: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku. PAN, Warszawa 2001.
  • B. Kryk, K. Włodarczyk-Śpiewak: Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie Polski W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Red. D. Kopycińska. Printgroup, Szczecin 2006, s. 81.
  • A. Skórska, R. Jeż: Polski rynek pracy wobec tworzenia gospodarki wiedzy. W: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce. Red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania. IWiI, Warszawa 2007, s. 48-59.
  • N. Sanz, S. Bergan: Magna Charta Universitatum. W: The Heritage of European Universities, Strasbourg 2002, s. 181-182.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d40ba7a7-755d-4d5f-9932-c5b26373df92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.