PL EN


2017 | 6 (371) | 344-352
Article title

Wideomarketing w teorii i praktyce. Wyniki badań

Content
Title variants
EN
Video Marketing in Theory and in Practice. Research Findings
RU
Видеомаркетинг в теории и практике. Результаты изучения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu badawczego jest przybliżenie wideomarketingu, w tym jego definicji, instrumentarium, strategii i przykładów zastosowania oraz zaprezentowanie wyników badań, jak jest postrzegany i na ile skuteczny. Wymagało to przeprowadzenia studiów literaturowych i przeglądu dostępnych raportów z badań z analizowanej problematyki. Ponadto uwzględniono rezultaty cyklicznych badań własnych z wykorzystaniem metody studium przypadku. Rozważania prowadzono wokół tezy: wideoprodukcje jako kluczowy przejaw wideomarketingu są atrakcyjną formą przekazu informacji dostosowaną do obecnych uwarunkowań techniczno-technologicznych oraz oczekiwań uczestników gry rynkowej, determinującą komunikację marketingową obiektu rynkowego (np. marki), a w konsekwencji skuteczność jego zarządzania.
EN
The aim of this article is to present video marketing, its definition, sets of tools, strategy, and application examples as well as research findings, perception, and effectiveness of this concept. It required carrying out literature studies and an overview of the available reports on research in the field of the problems analysed. Moreover, the results of cyclical author’s research using the case study method were considered in the article. The following thesis was brought up for discussion: video productions as a crucial symptom of video marketing are an attractive form of transfer of information adjusted to the current technical and technological circumstances and expectations of market game participants, and also they determine the marketing communications for market objects (e.g. brand) and in consequence effectiveness of its management.
RU
Цель исследовательской статьи – приблизить видеомаркетинг, в том числе его определение, набор инструментов, стратегию и примеры применения, а также представить результаты изучения, как он воспринимается и насколько он эффективен. Это потребовало проведения изучения литературы и обзора доступных отчетов об изучении анализаруемой проблематики. Кроме того, учли результаты циклических собственных исследований с использованием метода анализа конкретной проблемы. Рассуждения проводились вокруг тезиса: видеопродукция как основное проявление видеомаркетинга – привлекательная форма передачи информации, приспособленная к нынешним техническим и технологическим обусловленностям, а также ожиданиям участников рыночной игры, предопределяющая маркетинговую коммуникацию рыночного объекта (напр. марки), впоследствие же – эффективность его управления.
Year
Issue
Pages
344-352
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków
References
 • Bowden S.R. (2017), Video Marketing Mastery: Creating – Advertising – Selling, BookRix GmbH & Co. KG.
 • Chan W. (2015), Video marketing excellence. Secrets to bring countless visitors to your offer, Lulu Press Inc., United States.
 • Daniłoś M. (2016), Video marketing nie tylko na YouTube, Helion, Gliwice.
 • Daum K., Hein B., Scott M., Goeldi A. (2012), Video marketing for dummies, John Wiley & Sons, United States.
 • Hackley C. (2010), Advertising & promotion. An integrated marketing communications approach, 2nd ed., SAGE Publications Ltd., London.
 • Maciorowski A. (2013), E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa.
 • Martin C.M. (2012), One-minute video: marketing your library to faculty, “Reference Services Review”, Vol. 40, No. 4.
 • Nalty K.H. (2010), Beyond viral: how to attract customers, promote your brand, and make money with online video, John Wiley & Sons, New York.
 • Roberts M.L., Zahay D. (2013), Internet marketing. Integrating online and offline strategies, 3rd ed., South-Western CENGAGE Learning, United Kingdom.
 • Scott D.M. (2015), The new rules of marketing and PR: how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases and viral marketing to reach buyers directly, 5th ed., John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Wendt L.M., Griesbaum J., Kölle R. (2016), Product advertising and viral stealth marketing in online videos. A description and comparison of comments on YouTube, “Aslib Journal of Information Management”, Vol. 68, No. 3.
 • Wojciechowska K. (2016), Kto kręci w wideomarketingu?, „Marketing w Praktyce”, nr 7.
 • (www1) http://kroni kibiznesu.pl/historia-firmy/historia-allegro [dostęp: 06.03.2017].
 • (www2) http://marketerplus.pl/teksty/nasze-patronaty/goracy-video-poznaj-wyniki-raportu-videomarketing-polskich-firmach/ [dostęp: 15.04.2017].
 • (www3) http://marketing.org.pl/archiwum/index.php/go=2/act=4/did=0/aid=m55df08209c6bd [dostęp: 15.03.2017].
 • (www4) http://nowymarketing.pl/a/10728,zawod-video-marketing-specialist-kariera-w-marketingu[dostęp: 10.04.2017].
 • (www5) http://www.elle.pl/lifestyle/artykul/swiateczna-kampania-allegro-to-wyciskacz-lez [dostęp: 02.02.2017].
 • (www6) http://www.proto.pl/aktualnosci/najpopularniejsze-reklamy-na-yotubie-na-podium-allegro [dostęp: 15.04.2017].
 • (www7) http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/czego-szukasz-domowe-szczescie-reklamujeallegro-pl-wideo# [dostęp: 02.02.2017].
 • (www8) https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-wideo-w-internecie-2016-253545 [dostęp: 10.04.2017].
 • (www9) https://magazyn.allegro.pl/ [dostęp: 10.01-27.03.2017].
 • (www10) https://pl.pinterest.com/allegropl/ [dostęp: 10.01-27.03.2017].
 • (www11) https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wideo-marketing-jako-przyszlosc-marketinguinternetowego-firmy [dostęp: 01.04.2017].
 • (www12) https://socialpress.pl/2016/11/czego-szukasz-w-swieta-wzruszajaca-kampania-od-allegro [dostęp: 27.03.2017].
 • (www13) https://twitter.com/Allegro_Group [dostęp: 10.01-27.03.2017].
 • (www14) https://www.facebook.com/allegro/ [dostęp: 10.01-27.03.2017].
 • (www15) https://www.wprost.pl/482436/Allegro-najmocniejsza-marka-handlowa-w-Polsce [dostęp: 10.01-27.03.2017].
 • (www16) https://www.youtube.com/user/AllegroTV [dostęp: 10.01-27.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d40dc47b-d987-467c-b354-a0a602aeb096
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.