Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 11 | 183-195

Article title

Wybrane aspekty instytucjonalizacji stosunków polsko-szwedzkich

Content

Title variants

EN
Selected aspects of the institutionalization of Polish-Swedish relationships

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Poland and Sweden are acting in concert for the development of cooperation in the Baltic region. It is particularly essential even if on that account, that population of eight states, belonging to this region, being the EU member states simultaneously, constitutes the third part of her citizens. So voices of the Baltic region are extremely important not only in the European parliament, but also and at the Council of European Union. Both the Position of Poland and Sweden, in the matter of the future of the Baltic region, is coinciding, i.e. from one side both countries can see the need to adapt cooperation structures to the new situation in the region, on the other great benefits from strengthening the relation are making a note in with the European Union.

Year

Volume

11

Pages

183-195

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

References

 • Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych, Kraków 1999.
 • Clarke A. C., Zielona księga na temat przyszłej polityki morskiej Unii. Europejska wizja mórz i oceanów, „Raport o Stanie Światowego Rynku Morskiego i Okrętowego” 2006, nr 2.
 • An Information Society for All. Communication on a Commission Initiative for the Special European Council of Lisbon 23 and 24 March 2000, Lisbon 2000.
 • Kozakiewicz J., Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich, Kraków 2003.
 • Maciejowski M., Davis A., Baltic 21 moves sustainable development forward. Realising a common vision of a Baltic Sea Eco Region, „Baltinfo. Newsletter”, December 2005.
 • Mazur-Barańska A., Wymiar Północny Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 2 (LIII).
 • Mikołajczyk A., Euroregion Bałtyk – instytucjonalne i prawne problemy współpracy bałtyckiej, [w:] Rozwój regionu bałtyckiego, red. W. Toczyński, Gdańsk 1998.
 • Mizerska M., Relacje polsko-szwedzkie w warunkach integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 • Moraczewska A., Region Morza Bałtyckiego, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. J. Topolski, Lublin 2009.
 • Rossa-Kilian D., Region Morza Bałtyckiego obszarem rozwoju i współpracy w świetle dokumentów, Toruń 2007.
 • Rossa-Kilian D., Wielostronna współpraca w regionie Morza Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieku, Toruń 2009.
 • South Baltic Cross – border Cooperation Programme 2007–2013.
 • http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Szwecja/ Szwecja%2004.pdf (dostęp:12.11.2004).
 • www.interreg.gov.pl/20072013/ETW/transgraniczne/bałtyk/polska (dostęp: 2.05.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d40f7c45-3cba-4d3e-b0f9-c1d33d70c2c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.