Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 22-36

Article title

Współpraca unii europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z wybranymi państwami

Authors

Content

Title variants

EN
The energy security cooperation of the european union with selected countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie drogi, jaką zmierza Unia Europejska dla osiągnięcia większego bezpieczeństwa energetycznego w ramach współpracy z wybranymi państwami. W artykule zaprezentowano wyniki analizy współpracy z największym dostawcą surowców energetycznych do Unii – Rosją, państwami tranzytowymi – Ukrainą, Białorusią i Turcją, a także współpracy Unii z państwami, które są największymi konsumentami surowców energetycznych – Chinami i Indiami.
EN
The aim of this paper is to present the way in which the European Union intends to achieve greater energy security through a cooperation with selected countries. The article analyses the relations with the largest supplier of energy resources to the EU, i.e. Russia, and transit countries – Ukraine, Belarus and Turkey, as well as Union’s cooperation with the countries that are the biggest consumers of energy – China and India.

Year

Volume

228

Pages

22-36

Physical description

Contributors

author

References

 • Andrews-Speed P. (2007), China’s Energy Policy and Its Contribution to International Stability [w:] M. Zaborowski (ed.) Facing China’s Rise: Guidelines for an EU Strategy, EU Institute for Security Studies, No 94.
 • Barysch K. (2006), Is the Common Economic Space Doomed? [w:] F. Cameron (ed.), The EU-Russia Review No 2, EU-Russia Centre (EU-RC), Brussel-Belgium.
 • Bryc A. (2008), Rosja w XXI wieku – gracz światowy czy koniec gry? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Całek A. (2009), Energia nuklearna a polityka energetyczna Szwecji w dobie światowej niestabilności gospodarczej i politycznej [w:] D. Kopycińska (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Całek A. (2010), Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Checchi A., Behrens A., Egenhofer Ch. (2009), Long-Term Energy Security Risks for Europe: A Sector-Specific Approach, „Center for European Policy Studies”, No 309.
 • Cornell S. (2007), Europe’s Energy Security: Role of the Black Sea Region [w:] G. Austin, M. Schellekens-Gaiffe (eds.), Energy and Conflict Prevention, Gidlunds förlag, Hedemora.
 • Czech A. (2010), Międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej w układzie sił gospodarczych i politycznych we współczesnej gospodarce światowej [w:] T. Sporek (red.), Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej – diagnoza i perspektywy, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Rosicki R. (2010), Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2.
 • Ruszyła budowa uzbeckiego odcinka gazociągu z Turkmenistanu do Chin (2008), „Tydzień na Wschodzie”, nr 23(57).
 • Solana J. (2007), Energy in the Common, Foreign and Security Policy [w:] G. Austin, M. Schellekens-Gaiffe (eds.), Energy and Conflict Prevention, Gidlunds förlag, Hedemora.
 • Sushko O., Chifu I., Nantoi O. (2010), Russia-Ukraine 2009 Gas Crisis: Comparative View from Kyiv, Bucharest and Chisinau, Institute for Euro-Atlantic Cooperation, Kyiv.
 • Tatarzyński M. (2006), Głód energii w Chinach a stosunki z państwami Bliskiego Wschodu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 1.
 • Więcej niż sąsiedztwo. Rozszerzona Unia Europejska i Ukraina – nowe relacje (2004), Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 • Wiśniewska I. (2008), Rozpoczęcie rosyjsko-unijnych negocjacji w sprawie nowego porozumienia bazowego, „Tydzień na Wschodzie”, nr 23.
 • Wyciszkiewicz E. (2006), Perspektywy współpracy energetycznej w regionie Azji Północno-Wschodniej, „Biuletyn PISM”, nr 2.
 • Wyciszkiewicz E. (2009), Wpływ rosyjsko-ukraińskiego sporu gazowego na budowę Gazociągu Północnego, „Polski Instytut Spraw Międzynarodowych”, nr 7 (539).
 • Young R. (2009), Energy Security. Europe’s New Foreign Policy Challenge, Routledge, New York.
 • [www 1] Brusiło M., Turcja-Unia Europejska: Małżeństwo z rozsądku? http://www.psz.pl/tekst-3798/Michal-Brusilo-Turcja-Unia-Europejska-Malzenstwo-z-rozsadku (dostęp: 21.10.2014).
 • [www 2] Ceny energii ruszyły na szaloną przejażdżkę, http://biznes.onet.pl/ceny-energiiruszyly-na-szalona-przejazdzke,18493,4191933,3030583,53,1,news-detal (dostęp:20.10.2014 ).
 • [www 3] China Carbon Emissions Could Peak by 2025-2030: U.S. Study, http://uk.reuters.com/article/2011/04/29/us-china-climate-emissions-idUKTRE73S1VV20110429(dostęp: 23.10.2014).
 • [www 4] China’s CO2 Emissions to Double by 2030, http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/policynews/390_en.html (dostęp: 23.10.2014).
 • [www 5] Common Understanding on the Preparation of Roadmap of the EU-Russia Energy Cooperation until 2050, Brussels, 24.02.2011, http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/20110224_understanding_roadmap_2050.pdf (dostęp: 17.10.2014).
 • [www 6] Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_production_and_imports (dostęp: 17.10.2014).
 • [www 7] Łoskot-Strachota A., Gazprom’s Expansion in EU. Co-Operation or Domination?Centre for Eastern Studies, http://www.batory.org.pl/doc/GP_EXP_US_1.pdf(dostęp: 17.10.2014).
 • [www 8] Malko J., O bezpieczeństwie dostaw gazu – raz jeszcze, „Wokół Energetyki”, 2005, tekst dostępny na stronie: http://www.cire.pl/pliki/2/bez_gaz.pdf (dostęp:17.10.2014).
 • [www 9] Memorandum on Mechanism for Preventing and Overcoming Emergency Situations in the Energy Sector within the Framework of the EU-Russia Energy Dialogue –Early Warning Mechanism, http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/20110224_memorandum.pdf (dostęp: 17.10.2014).
 • [www 10] Muller-Kraenner S., Nowa zagraniczna polityka energetyczna Indii. 2008, http://www.boell.pl/alt/download_pl/Nowa_zagraniczna_polityka_energetyczna_Indii_PL.pdf (dostęp: 23.10.2014).
 • [www 11] Nord Stream, https://www.nord-stream.com/the-project/pipeline/ (dostęp:21.10.2014).
 • [www 12] Oettinger G., Shmatko S., Joint Report: EU-Russia Energy Dialogue 2000--2010 – Opportunities for Our Future Energy Partnership, Brussels/Moscow 2010,http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/reports/2010-11-report-10thtanniversaryfinal.pdf (dostęp: 17.10.2014).
 • [www 13] Russia-Belarus Gas Dispute: Commission Strongly Concerned about Gas Cuts in Lithuania, Brussels, 23.06.2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/797&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=fr(dostęp: 20.10.2014).
 • [www 14] Russia-Ukraine Deal Averts Gas Crisis, http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/02/12/putin.russia/index.html (dostęp: 21.10.2014).
 • [www 15] Socor V., Gazprom, Turkey Revive and Reconfigure Blue Stream Two, „Euroasia”2009, Vol. 6, http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35394&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=da2f573c7c (dostęp:21.10.2014).
 • [www 16] The EU-Russia Relationship: A Flawed Strategic Partnership, European Union Center of North Carolina, EU Briefings, 2008, http://www.unc.edu/depts/europe/business_media/mediabriefs/Brief5-0803-Russia.pdf (dostęp: 20.10.2014).
 • [www 17] Wyganowski J., Rurociąg Odessa-Brody-Płock. Projekt do szuflady? Energia Gigawat, http://www.e-petrol.pl/wiadomosci-energia-gigawat/84737/rurociag-odessa brodyplock-projekt-do-szuflady (dostęp: 17.10.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4140d71-7a04-462c-b15e-bf76222e91ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.