Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6(37) | 367-394

Article title

Pax Americana. Gospodarcze podstawy, interesy i przewidywane tendencje

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Pax Americana. The economic bases, interests and projected trends

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The subject of the article is an analysis of economic basis of Pax Americana in the prospect of 10‑20 years. The main factors of geopolitical power are: wealth – entire and per capita, production of leading goods and innovations. An analysis of the position different countries in the advancement of the new economy (knowledge based economy) prove that in the next 20 years USA will be most important power of the west world. Changes on world market of energy will cause changes in defining national interest of USA.

Contributors

 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Agencja Lotnicza, Lotnictwo i Obronność w Polsce, 31 I 2008, [online] http://www.altair.com.pl/start‑371.
 • Amir S., Accumulation on a World Scale. A Critique of the Theory of Underdevelopment, New York 1974.
 • Ark B. van, Inklaar R., McGuckin R.H., ICT and Productivity in Europe and the United States. Where Do the Differences Come From?, „CESifo Economic Studies” 2003, Vol. 49, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1093/cesifo/49.3.295.
 • Berger M., Congressional Pork Bloats U.S. Military Nanotechnology Spending, Nanowerk, 20 VI 2007, [online] http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=2100.php.
 • Beuzekom B., Arundel A., OECD Biotechnology Statistics 2009, Paris 2009.
 • Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Warszawa 2009. Cena ropy w USA (2004‑2008), [online] http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotusaw.htm.
 • Chase‑Dunn Ch., Kawano Y., Brewer B., Trade Globalization since 1795: Waves of Integration in the World‑System, „American Sociological Review” 2000, Vol. 65, nr 1.
 • Clark G., A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton 2007, Princeton Economic History of the Western World.
 • Craig V., Merchant Banking: Past and Present, „Federal Deposit Insurance Corporation Banking Review” 2002, [online] http://www.fdic.gov/bank/analytical/banking/2001sep/article2.html.
 • Davies N., Europa walczy 1939‑1945. Nie takie proste zwycięstwo, przeł. E. Tabakowska, Kraków 2008.
 • Dokuczajew D., Kryłow D., Kopali, aż dokopali, „The New Times” 2010, 19 IV, cyt. za: „Forum” 2010, 24 V.
 • Dziś płacimy czterokrotnie więcej niż USA !, Interia Biznes, 22 V 2013, [online] http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_finansowy/news/dzis‑placimy‑czterokrotnie‑wiecej‑niz‑w‑usa,1920270,5429?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome.
 • Economist Intelligence Unit, Foresight 2020. Economics, Industry and Corporate Trends, London– New York 2006.
 • Evers T.T., Vogan P., „Dependencia”. Latynoamerykański wkład do teorii niedorozwoju, przeł. H. Szlajfer, [w:] Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, wybór i wstęp R. Stempowski, Warszawa 1987, Panorama.
 • Factories and Jobs. Back to Making Stuff, „The Economist” 2012, 21 IV.
 • Fenby J., Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, przeł. J. Wąsiński, J. Wołk‑Łaniewski, Kraków 2009.
 • Feruson N., Civilization. The West and the Rest, New York 2011.
 • „Forum” 2013, 28 I-3 II.
 • Frank A.G., Rozwój niedorozwoju, przeł. H. Szlajfer, [w:] Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, wybór i wstęp R. Stempowski, Warszawa 1987, Panorama.
 • Friedman S.J., Dixon T.H., Out of Energy Box, „Foreign Affairs” 2004, Vol. 83, nr 6.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, przeł. J. Serwański, Poznań 2005.
 • Gadziński M., Czy to już koniec Wall Street?, rozmowa z Ch. Geisstem, „Gazeta Wyborcza” 2008, 27 X.
 • „Gazeta Prawna. Biznes” 2011, 18 XI.
 • Gostomski E., Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym, „Gazeta Bankowa” 2008, 26 IX.
 • Halkos G.E., Tzeremes N., International Competitiveness in the ICT Industry: Evaluating the Performance of the Top 50 Companies, „Global Economic Review” 2007, Vol. 36, nr 2, [on-line] http://dx.doi.org/10.1080/12265080701374115.
 • Hardt M., Negri A., Imperium, przeł. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa 2005, Seria z Wagą.
 • Hryniewicz J.T., Globalizacja – rachunkowość geopolityczna, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 3.
 • Huntington S., Who We Are? America’s Great Debate, London 2005.
 • IEA, World Energy Outlook 2012, [online] http://www.worldenergyoutlook.org/pressmedia/ recentpresentations/PresentationWEO2012launch.pdf.
 • IFSL Research, Banking 2008, [online] http://www.ifsl.org.uk/upload/CBS_Banking_2008.pdf.
 • InvestBio, Inc (2001‑2008), [online] http://www.investbio.com/biotechnology_investing.asp.
 • JCN Network Japan’s Corporate News, 2008, [online] http://www.japancorp.net/Article. Asp?Art_ID=18281.
 • Jean C., Geopolityka, przeł. T. Orłowski, J. Pawłowska, Wrocław 2003, Dylematy.
 • Kagan R., Powrót historii, „The Weekly Standard” 2008, 25 VIII, cyt. za: „Forum” 2008, 25‑31 VIII.
 • Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500‑2000, przeł. M. Kluźniak, Warszawa 1994.
 • Kennedy P., U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości), przeł. P. Konczewski, London 1994.
 • Kissinger H., Dyplomacja, przeł. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Warszawa 1996.
 • Kotkin J., Parulekar S., Anglosfera ma się dobrze, „City Journal” 2012, cyt. za: „Forum” 2012, 23 IV-6 V.
 • Kublik A., Łupkowy szok, „Gazeta Wyborcza” 2013, 18 X.
 • Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2000, Spectrum.
 • Łoś‑Nowak T., UE w niepewnym ładzie międzynarodowym, referat wygłoszony na XII Europejskiej Konferencji Naukowej Europa XXI wieku „Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusz na przyszłość”, Słubice, 2 II 2012.
 • Macias J., Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych – globalna standaryzacja i lokalna wrażliwość, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 9.
 • Maddison A., Historical Statistics of the World Economy: 1‑2008, [online] http://WWW.ggdc. net/maddison.
 • Maddison A., The World Economy. Historical Statistics, Paris 2003, Development Centre Studies.
 • Maddison A., The World Economy. Millennial Perspective, Paris 2001, Development Centre Studies.
 • Miłow W., Niemcow B., Chiński agent Putin, „Gazeta Wyborcza” 2008, 30‑31 VIII.
 • Murse T., How Much U.S.Debt Does China Really Own?, United States Government on About.com, 2012, [online] http://usgovinfo.about.com/od/moneymatters/ss/How‑Much‑US‑Debt‑Does‑China‑Own.htm.
 • OECD, 2004, [online] http://www.oecd.org/dataoecd/20/9/34083345.xls.
 • OECD, Glossary of Statistical Terms: Knowledge‑Based Economy, 9 IX 2005, [online] http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864.
 • OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, Economic growth, Macroeconomic trends, Evolution of GDP, Long‑terms trends, [online] http://oberon.sourceoecd.org/vl=1048075/cl=17/nw=1/rpsv/factbook/020201.htm.
 • OECD Productivity Database, IX 2005, [online] http://www.oecd.org/statistics/productivity.
 • Patents and Trademarks, 1990‑2006, [online] http://www.census.gov/compendia/statab/2008/tables/08s0753.pdf.
 • Pellerin Ch., Nations Worldwide Pour Billions into Nanotechnology, 2007, [online] http://newsblaze.com/story/20080925102611tsop.nb/topstory.html.
 • Prebisch R., Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, „American Sociological Review” 1959, Vol. 49, nr 2.
 • Preble Ch.A., The Power Problem. How American Military Dominance Makes Us Less Safe, Less Prosperous, and Less Free, Ithaca 2009, Cornell Studies in Security Affairs.
 • Rühl Ch., Global Energy after the Crisis: Prospects and Priorities, „Foreign Affairs” 2010, Vol. 89, nr 2.
 • Rządkowska A., Chiny w Afryce, „Rurociągi” 2008, nr 1‑2.
 • Share of ICT‑related occupations in the total economy, broad definition, 2007, [online] http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34449_33987543_1_1_1_37441,00.html.
 • SIPRI, SI PRI Military Expenditure Database, 2010, [online] http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex_database.
 • Sirkin H.L., Zinser M., The Proposer’s Opening Remarks, „The Economist” 2012, [online] http://www.economist.com/debate/days/view/893.
 • Spending on Nanotechnology to Top $8.6 Billion in 2004, 2004, [online] http://www.azonano. com/News.asp?NewsID=282.
 • Stalenheim P., Perdomo C., Skolis E., Military Expenditure, [w:] SI PRI Yearbook 2008, Stockholm 2008.
 • Szlajfer H., Stany Zjednoczone: wielka strategia i co dalej?, [w:] Dokąd zmierza świat?, red. A.D. Rotfeld, Warszawa 2008.
 • Szul R., Światowy system polityczny. Struktury i idee, „Studia Społeczne” 2010, nr 2‑3. Telecommunication services revenue in total for OECD, Directorate for Science Technology and Industry, OECD Key ICT Indicators, 2007, [online] http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html.
 • Top Nations in Nanotech See Their Lead Erode, 2007, [online] http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_/ai_n27307900; http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotworldw.htm.
 • Tsikriktsis N., The Opposition’s Opening Remarks, 2012, [online] http://www.economist.com/debate/days/view/893.
 • U.S. Department of Energy, International Energy Outlook 2009, V 2009, [online] http://leung.uwaterloo.ca/CHEM/750/Lectures%202007/Lect%20Mat/International%20energy%20outlook%202009%200484%282009%29.pdf.
 • United Nations Statistics Division, 2008, [online] http://mdgs.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp.
 • US Census 2009, Table 769: Statistical Abstract: Science & Technology, [online] http://www.census.gov/compendia/statab/cats/science_technology.html.
 • USA : deficyt budżetowy niemal bez zmian, „Puls Biznesu” 2011, 14 X, [online] http://www.pb.pl/2505072,42642,usa‑deficyt‑budzetowy‑niemal‑bez‑zmian.
 • USA Petroleum Supply, 2004‑2008, [online] http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wrpupus2w.htm.
 • Wallerstein I., Analiza systemów‑światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 2007.
 • WITSA, Digital Planet 2006: The Global Information Economy, Arlington 2006.
 • Wnuk‑Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004.
 • World petroleum (oil) demand, 2004‑2008, [online] http://www.eia.doe.gov/ipm/demand.html.
 • Yergin E., Ensuring Energy Security, „Foreign Affairs” 2006, Vol. 85, nr 2.
 • Zakaria F., The Future of American Power. How America Can Survive the Rise of the Rest, „Foreign Affairs” 2008, Vol. 87, nr 3.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d41e739f-2ad3-4b10-a046-d776c2d7c787
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.