PL EN


2013 | 2(23) | 191-204
Article title

A procedure for evaluating development potential in the area of production capacity

Authors
Content
Title variants
PL
Procedura ewaluacji zdolności rozwojowej w zakresie potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Development potential understood in a general sense is a criterion for assessing a given system (companies, institutions or the national economy), measuring the possible achievement of projects at a high level of effectiveness and the ability to increase wealth and stimulate growth in various areas of activity (reflecting the value of strategic potential). The paper presents the characteristics of a company’s development potential and its measurement at the level of a multi-criteria analysis. This formula is presented in the context of qualitative research which is referred to different assessment criteria. Because of the diversity of primary criteria and sub-criteria, development potential estimations are based on aggregate qualification. It results from the fact that development potential can be considered from the perspective of partial components or as an aggregate. The author proposes IPXi as a measure for estimating development potential. It refers to a company’s production capacity which can be estimated at different qualitative levels: considerable potential, satisfactory potential and the lack of potential.
PL
Ogólnie rozumiana zdolność rozwojowa to kryterium oceny danego systemu (przedsiębiorstwa, instytucji, gospodarki narodowej), będące miarą możliwości realizacji przedsięwzięć na poziomie wysokiej efektywności oraz wyrażające umiejętności pomnażania majątku i kreowanie postępu w różnych dziedzinach działalności. Podstawowy problem przedstawiony w artykule to charakterystyka zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa oraz sposób jej pomiaru w ujęciu wielokryterialnym. Formuła ta została osadzona w kontekście badań jakościowych, odniesionych do rodzajowo odmiennych kryteriów oceny. Różnorodność kryteriów podstawowych i subkryteriów, które stosuje się w procedurze ewaluacji, sprawia, iż oszacowanie wartości zdolności rozwojowej przebiega na zasadzie kwalifikacji agregatowej. Takie podejście wynika z tego, iż zdolność rozwojowa może być rozpatrywana w postaciach cząstkowych (szczegółowych), jak również w formie agregatowej. Proponowaną formułą oszacowania zdolności rozwojowej jest indeks IPXi. Jego odniesienie stanowi potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa.
Year
Issue
Pages
191-204
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, tel.: +48 12 293 53 77
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Annex to the Resolution of Minister of Science and Higher Education of 4 January 2011, item 91 (Levels of technology readiness).
 • Ching A.T., Ishihara M. “Measuring the informative and persuasive roles of detailing on prescribing decisions”. Management Science, 2012, vol. 58, no. 7.
 • Demerijan P., Lev B., McVay S. “Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests”. Management Science, 2012, vol. 58, no. 7.
 • Pawełek B. Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. ISBN 978-83-7252-398-3.
 • Stabryła A. “Categorization as an instrument in managing company development capacity”. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2005, no. 3.
 • Stabryła A. “Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa”. Zarządzanie i Finanse, 2013, no. 4, part 1.
 • Strahl D. (ed.). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. ISBN 83-7011-723-6.
 • Sysko-Romańczuk S. Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. ISBN 83-7241-458-0.
 • Wang C.L., Ahmed P.K. “Dynamic capabilities: A review and research agenda”. International Journal of Management Reviews, 2007, vol. 1, no. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d42cfe1c-8791-48de-8907-5d34372a2052
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.