PL EN


2014 | 1(10) |
Article title

Udział wojska w sytuacjach kryzysowych

Content
Title variants
EN
Participation of military troops in crisis situations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niemilitarne sytuacje kryzysowe występują na obszarze każdego państwa. Zapewnienie skutecznej ochrony podczas takich sytuacji wymaga wspólnych działań kilku organów państwowych. Elementami wspierającymi pozamilitarny układ obrony są Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, jednostki ratownictwa specjalistycznego oraz Siły Zbrojne. W latach 2002 – 2011 zostały ustalone zasady udziału Sił Zbrojnych w zwalczaniu zagrożeń niemilitarnych. Na wszystkich szczeblach dowodzenia opracowano i wdrożono Plan użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Ze składu Sił Zbrojnych wydzielono i utrzymuje się w nakazanych normach gotowości bojowej siły i środki adekwatne do zagrożenia. W krótkim czasie Siły Zbrojne RP są w stanie wydzielić przygotowane siły i środki, głównie z batalionów ratownictwa inżynieryjnego i innych jednostek Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, liczące około 3,5 tysiąca żołnierzy oraz około 600 jednostek sprzętu. W przypadku rozwoju sytuacji kryzysowej liczebność komponentu wojskowego może wzrosnąć do około 11 tysięcy żołnierzy i 1400 jednostek różnego sprzętu wojskowego.
EN
Non-military crisis situations are global phenomena. The provision of efficient protection in such cases requires mutual cooperation between different state agencies. The bodies supporting the non-military protective system include the police, State Fire Service, Border Guard, specialized emergency units and armed forces. Between 2002 and 2011, rules were established for the participation of armed forces in the process of combating non-military threats. The Plan for the use of troops and units in crisis situations was developed and implemented on all levels of the chain of command. Forces and measures adequate to the threat were separated and they are kept alert. Without delay, Polish Army Forces can activate the above mentioned forces and measures, deriving mainly from engineering rescue services, other land forces and air force, which amount to about 3,500 soldiers and 600 technical units. Should the crisis situation develop into a conflict, these numbers can rise to 11,000 and 1,400 respectively.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d43060e6-95f8-42af-ac38-03e76119acfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.