PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/social
Article title

Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Reform of child and family services in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Modern child and family services in Poland have to focus their attention on supporting troubled families, to be able to provide a child with adequate educational conditions. However, if these operations are not effective, it is necessary to place the child, at least temporarily, in foster or residential care. The fundamental directions of reform in the area of child and family services in Poland are discussed in the text. These directions express themselves in the process of de-institutionalisation. The statistical data illustrating the degree of assumed changes is also presented.
PL
Współczesny system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce ma być nastawiony przede wszystkim na wsparcie rodziny w kryzysie, tak by była w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki wychowawcze. Jeżeli jednak działania te nie przynoszą pożądanych rezultatów, konieczne staje się przynajmniej czasowe umieszczenie dziecka w rodzinnej, ewentualnie instytucjonalnej, pieczy zastępczej. W tekście omówiono zasadnicze kierunki reformy systemu opieki w Polsce wyrażające się procesem deinstytucjonalizacji oraz zaprezentowano dane statystyczne ilustrujące stopień realizacji zakładanych zmian.
Year
Issue
10
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4359716-f234-46b1-95d4-3fc9c88d1ecc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.