Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/social

Article title

Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Reform of child and family services in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce ma być nastawiony przede wszystkim na wsparcie rodziny w kryzysie, tak by była w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki wychowawcze. Jeżeli jednak działania te nie przynoszą pożądanych rezultatów, konieczne staje się przynajmniej czasowe umieszczenie dziecka w rodzinnej, ewentualnie instytucjonalnej, pieczy zastępczej. W tekście omówiono zasadnicze kierunki reformy systemu opieki w Polsce wyrażające się procesem deinstytucjonalizacji oraz zaprezentowano dane statystyczne ilustrujące stopień realizacji zakładanych zmian.
EN
Modern child and family services in Poland have to focus their attention on supporting troubled families, to be able to provide a child with adequate educational conditions. However, if these operations are not effective, it is necessary to place the child, at least temporarily, in foster or residential care. The fundamental directions of reform in the area of child and family services in Poland are discussed in the text. These directions express themselves in the process of de-institutionalisation. The statistical data illustrating the degree of assumed changes is also presented.

Year

Issue

10

Pages

rb.ujw.pl/social

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4359716-f234-46b1-95d4-3fc9c88d1ecc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.