Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 97 | 3 | 19-34

Article title

Polszczyzna (nie tylko) dla Polaków. Pozycja języka w świecie w opinii studentów

Title variants

EN
Polish (not only) for Poles. Students’ opinion on the position of the language in the world

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród studentów kierunków humanistycznych i ścisłych uczelni z Krakowa, Gliwic i Wrocławia. Ich celem było sprawdzenie, jakie są wyobrażenia i sądy na temat znaczenia języka polskiego w świecie. W ankiecie zadawano zróżnicowane pytania: o pozycję polszczyzny w Unii Europejskiej ze względu na liczbę użytkowników, o nauczanie polskiego jako języka obcego i egzaminy certyfikatowe oraz o zadania polityki językowej państwa. Zebrany materiał pokazuje nie tylko wiedzę studentów i ich opinie, ale ujawnia poziom świadomości językowej wyrażający się w docenianiu bądź niedocenianiu potencjału własnego języka. Badania sprawdzały też trwałość pewnych stereotypów wśród młodzieży, takich jak zagrożenie języka przez wpływy obce lub wizerunek polszczyzny jako języka trudnego.
EN
The article discusses the results of a survey conducted among students of humanities, science and technology studies in Cracow, Gliwice and Wrocław. Young people have been polled in order to find out their opinion on the status of Polish in the world. They were asked various questions: about the position of Polish in the ranking of EU languages, learning Polish as a foreign language, state certificate examinations and issues of language policy in Poland. The survey showed not only the knowledge and opinion of students but also revealed the scope of linguistic consciousness demonstrated in evaluating or undervaluing the potential of their language. The research examined the permanence of stereotypes as well, such as the threat of negative influence of foreign languages or the idea that Polish is a very difficult language.

Journal

Year

Volume

97

Issue

3

Pages

19-34

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d437d052-5f3c-42fb-8322-01fd14528e41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.