Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 113-122

Article title

SPRAWIEDLIWOŚĆ A ZAUFANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Content

Title variants

EN
A JUSTICE AND TRUST IN THE INFORMATION SOCIETY

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W niniejszym tekście podjęta została próba ukazania wartości, jaką jest sprawiedliwość w kontekście jej wpływu na kreowanie zaufania w społeczeństwie informacyjnym w wybranych aspektach. Wśród nich wyróżniono sprawiedliwość ustawodawcy w podejmowanych działaniach legislacyjnych, sprawiedliwość w dostępie do informacji oraz sprawiedliwość w perspektywie edukacyjnej.
EN
This article is the attempt to show the value of justice in the context of its impact on the creation of trust in the information society in selected aspects. These aspects include: justice of the legislator in taking legislative actions, justice in access to information and justice in the perspective of education.

Year

Issue

2

Pages

113-122

Physical description

Dates

published
2015-12-10

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Barański A., Szamańska M., Rozwadowska Skrzeczyńska J., Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 • Bugdol M., Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 • Edukacja, Internet, www.eid.edu.pl,blog/wpis,hejting_przestepstwo_trend_czy_sposob_na_dobry_biznes, 1345.html [19.06.2015].
 • Jedynak S. (red.), Mały Słownik Etyczny, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1994.
 • Kasprzak K., Leppert R., Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.
 • Kobierski K., Ściąganie w szkole. Raport z badań., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 • Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2003.
 • Lew- Starowicz R., Lorecka K., Włączanie cyfrowe- droga do reintegracji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Mam 6 lat, www.6latki.men.gov.pl/index.php/pytania-i-odpowiedzi/obowiazek-szkolny [27.05.2015].
 • Phillips D.C., Soltis J.F., Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Raport końcowy z badań opinii publicznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, TNS OBOP, Warszawa 2011.
 • Saja K., Mem (w:) S. Iwasiów (red.) Refleksje3\ 2015, Wydawca Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin 2015.
 • Sarnecki P (red.), Prawo konstytucyjne RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 • Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2010.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2007.
 • Wright M., Przywracając szacunek sprawiedliwości, Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2005.
 • Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483). [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl [23.06.2015].
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. 1982 Nr 3, poz. 19 (ze zm.), [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl [23.06.2015].
 • Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020, M.P. 2014, poz. 52., [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl [23.06.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4462e03-2465-4266-9935-66afc0d2c2d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.