Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 37 | 191-202

Article title

Migracja zarobkowa młodzieży. Problem indywidualny czy społeczny? Sfera prywatna czy sfera publiczna?

Authors

Content

Title variants

EN
Economic migration of the youth26. An individual or a social problem? A private or a public sphere?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In this article I will attempt to answer the question of why systemic solutions to (social) problems of Polish economic migrants fail to be instituted in Poland by means of social negotiations. Therefore, while emphasising the social dimension of Polish migration, I briefly present its specificity and point to some associated threats. Referring to the category labelled as social problem, I demonstrate the nature of obstacles which prevent a debate on Polish migration in the area of social negotiations from taking root on public ground in Poland. I also refer to the mechanisms of degradation of the public sphere as those which are preventing the development of systemic solutions to the problems of Polish migrant workers by means of social negotiations.

Year

Volume

37

Pages

191-202

Physical description

Contributors

 • Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

References

 • Bochno I., Niepublikowana praca doktorska pt.: „Postawy młodzieży zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych wobec migracji zarobkowej”, napisana pod naukowym kierunkiem prof. zw. dr hab. M. Dudzikowej, obroniona w 2013 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Boni M. (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Bos-Karczewska M., 8 lat polskiej migracji zarobkowej w UE: wnioski i zalecenia, Monitor Emigracji Zarobkowej 2012 „Powrót czy emigracja”, http://polonia.nl/wp-content/uploads/2012/10/Monitor-Emigracji-Zarobkowej-2012-referat-M-Bos-Karczewskiej.pdf , dostęp: 12/05/2012.
 • Castles S., Miller M. J., Migracje we współczesnym świecie, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Dopierała R., Prywatność w perspektywie zmiany społecznej, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2013.
 • Dzięglewski M., Społeczne i kulturowe skutki migracji poakcesyjnej na łamach tygodników opinii w latach 2004–2012, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2013.
 • Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Makowski G., Korupcja jako problem społeczny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.
 • Miś L., Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2007.
 • Sennet R., Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009.
 • Slany K., Ślusarczyk M., Krzyżowski Ł., Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne. Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014.
 • Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0137-9585

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d448718c-79e7-40d8-b101-655747648e2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.