PL EN


2013 | 49 | 3(197) | 247-254
Article title

Jak wychować naukowca? Propozycja sposobu organizacji procesu wychowania

Authors
Content
Title variants
EN
How to raise a scientist? Proposal for the organization of educational process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po przedstawieniu celu artykułu oraz problemu, zaprezentowano przyjęte w nim rozumienie podstawowych terminów „wychowanie”, „naukowiec” i „struktura”, a następnie przedstawiono propozycję struktury organizacyjnej procesu wychowania naukowca wraz ze szczegółowym omówieniem jego elementów.
EN
After the presentation of the article and the issue presented in the accepted understanding of the basic terms “education”, “scientist” and “structure”, and then proposes the organizational structure of the education process, the researcher together with a detailed discussion of its elements.
Keywords
Year
Volume
49
Issue
Pages
247-254
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Ablewicz K., 1994, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kamiński S., 1992, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin: TN KU L.
 • Kawalec P., 2009, Innowacja, w: Słownik terminów naukoznawczych, red. J. Herbut, P. Kawalec, Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, s. 24.
 • Klincewicz K., 2012, Cele zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A. Koźmiński, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 71-104.
 • Kotarbiński T., 1973, Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Kozielecki J., 1987, Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warszawa: PWN.
 • Kozielecki J., 1997, Transgresja i kultura, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kunowski S., 2004, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Łobocki M., 2006, Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Maszke A. W., 2008, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Nowak M., 2012, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa, Lublin: Wydawnictwo KU L.
 • Nowak M., 2008, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne s. 454-461.
 • Trompenaars F., 2012, Kultura innowacji. Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d44d18af-5293-4a55-b7ed-331da1d93cc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.