Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 49 | 3(197) | 247-254

Article title

Jak wychować naukowca? Propozycja sposobu organizacji procesu wychowania

Authors

Content

Title variants

EN
How to raise a scientist? Proposal for the organization of educational process

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po przedstawieniu celu artykułu oraz problemu, zaprezentowano przyjęte w nim rozumienie podstawowych terminów „wychowanie”, „naukowiec” i „struktura”, a następnie przedstawiono propozycję struktury organizacyjnej procesu wychowania naukowca wraz ze szczegółowym omówieniem jego elementów.
EN
After the presentation of the article and the issue presented in the accepted understanding of the basic terms “education”, “scientist” and “structure”, and then proposes the organizational structure of the education process, the researcher together with a detailed discussion of its elements.

Keywords

Year

Volume

49

Issue

Pages

247-254

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Ablewicz K., 1994, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kamiński S., 1992, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin: TN KU L.
 • Kawalec P., 2009, Innowacja, w: Słownik terminów naukoznawczych, red. J. Herbut, P. Kawalec, Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, s. 24.
 • Klincewicz K., 2012, Cele zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A. Koźmiński, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 71-104.
 • Kotarbiński T., 1973, Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Kozielecki J., 1987, Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warszawa: PWN.
 • Kozielecki J., 1997, Transgresja i kultura, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kunowski S., 2004, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Łobocki M., 2006, Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Maszke A. W., 2008, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Nowak M., 2012, Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa, Lublin: Wydawnictwo KU L.
 • Nowak M., 2008, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne s. 454-461.
 • Trompenaars F., 2012, Kultura innowacji. Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d44d18af-5293-4a55-b7ed-331da1d93cc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.