PL EN


2013 | 4(30) | 305-314
Article title

Methodological aspects of implementation of groupware systems in an enterprise

Content
Title variants
PL
Metodyczne aspekty wdrażania systemów wspomagających pracę grupową w przedsiębiorstwie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article applies to selected problems of implementation of groupware systems in an enterprise. The first part of the paper presents a proposal for a systematic approach to the implementation of groupware systems. Part two of the article focuses on the presentation of the most important methodological and practical approaches to the implementation of the systems that are under consideration.
Year
Issue
Pages
305-314
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • Greenberg S., Computer Supported Cooperative Work and Groupware, Academic Press, London 1991.
  • Grudin J., Computer-supported cooperative work: Its history and participation, “IEEE Computer” 1994, vol. 27, no. 5.
  • Gulbins J., Seyfried M., Strack-Zimmermann H., Dokumenten-Management. Vom Imaging zum Business-Dokument, Springer-Verlag, Heidelberg 1999.
  • Evelyn G., Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010, APN Promise, Warszawa 2011, s. 36-37.
  • Niedzielska E., Wojtkiewicz-Wydra E., Wójtowicz R., Determinanty efektywnego zarządzania wdrożeniami informatycznymi, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  • Wójtowicz R., Efektywność budowy aplikacji do pracy grupowej na przykładzie systemów Microsoft Exchange i Lotus Domino, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. J.K. Garbara, J.S. Nowak, t. III, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2001.
  • Wójtowicz R., Zarys metodyki wdrażania system zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, „Informatyka Ekonomiczna” 2011, nr 22, red. J. Korczak, H. Dudycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4512d9c-b20e-456b-a356-f4f1639b05c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.