Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(30) | 305-314

Article title

Methodological aspects of implementation of groupware systems in an enterprise

Content

Title variants

PL
Metodyczne aspekty wdrażania systemów wspomagających pracę grupową w przedsiębiorstwie

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
This article applies to selected problems of implementation of groupware systems in an enterprise. The first part of the paper presents a proposal for a systematic approach to the implementation of groupware systems. Part two of the article focuses on the presentation of the most important methodological and practical approaches to the implementation of the systems that are under consideration.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

  • Greenberg S., Computer Supported Cooperative Work and Groupware, Academic Press, London 1991.
  • Grudin J., Computer-supported cooperative work: Its history and participation, “IEEE Computer” 1994, vol. 27, no. 5.
  • Gulbins J., Seyfried M., Strack-Zimmermann H., Dokumenten-Management. Vom Imaging zum Business-Dokument, Springer-Verlag, Heidelberg 1999.
  • Evelyn G., Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010, APN Promise, Warszawa 2011, s. 36-37.
  • Niedzielska E., Wojtkiewicz-Wydra E., Wójtowicz R., Determinanty efektywnego zarządzania wdrożeniami informatycznymi, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  • Wójtowicz R., Efektywność budowy aplikacji do pracy grupowej na przykładzie systemów Microsoft Exchange i Lotus Domino, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. J.K. Garbara, J.S. Nowak, t. III, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2001.
  • Wójtowicz R., Zarys metodyki wdrażania system zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, „Informatyka Ekonomiczna” 2011, nr 22, red. J. Korczak, H. Dudycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4512d9c-b20e-456b-a356-f4f1639b05c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.