Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 1(38) | 41-57

Article title

Zło brakiem dobra człowieka. Egzystencjalna koncepcja Martina Bubera

Authors

Content

Title variants

EN
Evil as an absence of human good. The existential concept of Martin Buber

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje filozoficzną koncepcję zła moralnego w myśli Martina Bubera (†1965) jako braku ukierunkowania życia. Źródłem inspiracji dla koncepcji Bubera były mity biblijne i perskie. Artykuł ma cztery części: 1) pojęcie mitu (świadectwo spotkania z Absolutem i narzędzie w odkryciu prawdy egzystencjalnej); 2) przesłanie mitów biblijnych (przeciwieństwa wpisane w naturę ludzką oraz wezwanie do ukierunkowania swego życia na Boga); 3) przekaz mitów perskich (niebezpieczeństwo kłamstwa egzystencjalnego oraz braku decyzji); 4) filozoficzne ujęcie zła (zło jako życie człowieka w chaosie możliwości i braku ukierunkowania swego życia na Boga).
EN
The paper presents the philosophical idea of moral evil in the thought of Martin Buber (†1965) as the lack of direction in the life of a man. The source of inspiration were for the concept of Buber biblical and Persian myths. The paper has four parts: 1) idea of myth (testimony of the meeting with the Absolute and instrument in searching for the existential truth); 2) message of the biblical myths (contradiction in the human nature and appeal to the direction of the life); 3) Persian myths (danger of existential lie and lack of decision); 4) philosophical idea of evil (existance in the chaos of possibilities and lack of the direction in the life to God).

Journal

Year

Issue

Pages

41-57

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Buber M., Bilder von Gut und Böse, [w:] tegoż, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München–Heidelberg 1962, s. 605–650.
 • Buber M., Die chassidische Botschaft, [w:] tegoż, Werke. Dritter Band. Schriften zum Chassidismus, München–Heidelberg 1963, s. 739–894.
 • Buber M., Gog und Magog. Eine Chronik, [w:] tegoż, Werke. Dritter Band. Schriften zum Chassidismus, München–Heidelberg 1963, s. 999–1261.
 • Buber M., Ich und Du, [w:] tegoż, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München–Heidelberg 1962, s. 77–170.
 • Buber M., Zwei Glaubensweisen, [w:] tegoż, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München–Heidelberg 1962, s. 651–782.
 • Friedman M., Die Grundlagen von Martin Bubers Ethik, [w:] Martin Buber, Hrsg. P. A. Schilpp, M. Friedman, Stuttgart 1963, s. 153–179.
 • Friedman M., Martin Buber. The life of dialogue, Chicago 1955.
 • Friedman M., Martin Buber’s new view of evil, „Judaism” 1953 nr 2/3, s. 239–246.
 • Morgan M. L., Martin Buber, cooperation and evil, „The Journal of the American Academy of Religion” 1990 nr 1, s. 99–109.
 • Philosophical interrogations, ed. S. i B. Rome, New York 1964.
 • Rogers C., Aneks (Dyskusja: C. Rogers, M. Buber), „Znak” 1968 nr 11/12, s. 1531–1538.
 • Roy O., Martin Buber. Der Wanderer und der Weg, Heildelberg 1968.
 • Schütz Ch., Verborgenheit Gottes. Martin Bubers Werk – Eine Gesamtdarstellung, Zürich–Einsiedeln–Köln 1975.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d451f53c-5306-4fdf-9143-a18badcd52b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.