Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(218) | 7-39

Article title

Gerrymandering, czyli manipulowanie strukturą granic okręgów wyborczych

Content

Title variants

EN
Gerrymandering, or Manipulating the Shape of Electoral Districts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wyjaśnianie mechaniki gerrymanderingu i jego wpływu na proces rywalizacji wyborczej. W tekście omówiono jego uwarunkowania, jak również przedstawiono ocenę zagrożenia gerrymanderingiem w Polsce. Aby pokazać, na czym polega gerrymandering, poddano analizie empiryczne przypadki manipulowania granicami okręgów wyborczych, które zaobserwowano w USA, np. w stanie Illinois. W analizie przypadków gerrymanderingu wykorzystano dane Systemu Informacji Geograficznej (GIS). W artykule można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest gerrymandering oraz jaki jest wpływ tego zjawiska na jakość demokratycznej rywalizacji wyborczej? Jakie można wskazać przykłady manipulacji granicami okręgów wyborczych? Jak gerrymandering oddziałuje na wyniki wyborów i jakie są przyczyny stosowania tego narzędzia w państwach demokratycznych? Czy gerrymandering stanowi zagrożenie dla jakości rywalizacji wyborczej również w Polsce?
EN
The objective of this paper is to explain the mechanics of gerrymandering and also to show how gerrymandering influence an electoral competition. In this article I describe the determinants of gerrymandering, as well as I try to assess whether gerrymandering is a threat to the quality of political competition in Poland. To show how gerrymandering works, I analyze the empirical examples of the partisan redistricting that has been observed in the USA, e.g. in Illinois. In my studies I used Geographic Information System (GIS) data to investigate the examples of gerrymandering. The article answers the following questions: What is gerrymandering and what is the impact of this phenomenon on the quality of democratic electoral competition? What are examples of manipulation of electoral district boundaries? How does gerrymandering influence the results of the elections and what are the reasons for using this tool in democracies? Is gerrymandering a threat to the quality of electoral competition in Poland?

Year

Issue

Pages

7-39

Physical description

Contributors

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Składowa 41/43, 90-127 Łódź

References

 • All About Redistricting. URL: http://redistricting.lls.edu/where-state.php#political [dostęp 23.10.2014].
 • Bond, Jon R. i Kevin B. Smith. 2013. Analyzing American Democracy. New York: Routledge.
 • Borgers, Christoph. 2010. Mathematics of Social Choice: Voting, Compensation, and Division. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).
 • Boundary Delimitation. URL: https://aceproject.org/ace-en/topics/bd/onePage [dostęp 20.01.2015].
 • Brace, Kimball, Grofman, Bernard i Lisa Handley. 1987. Does Redistricting Aimed to Help Blacks Necessarily Help Republicans? „Journal of Politics” 49(1): 169–185.
 • de Beer, Patrice. 2012. France, a Political Tightrope. URL: https://www.opendemo-cracy.net/patrice-de-beer/france-political-tightrope [dostęp 20.10.2014].
 • di Cortona, Pietro G. i in.1999. Evaluation and Optimization of Electoral Systems. Philadelphia: SIAM.
 • Dawkins, Wayne. 2014. In America, Voters Don’t Pick Their Politicians. Politicians Pick Their Voters. „Guardian”. URL: http://www.theguardian.com/commentis-free/2014/oct/09/virginia-gerrymandering-voting-rights-act-black-voters [dostęp 19.10.2014].
 • Electoral Reform Society. URL: http://www.electoral-reform.org.uk/first-past-the-post/ [dostęp 19.01.2015].
 • End Gerrymandering and The House of Unrepresentatives. URL: http://paulwitt.wordpress.com/ [dostęp 20.01.2015].
 • Farrel, David M. 2011. Electoral Systems. A Comparative Introduction. New York: Palgrave Mcmillan.
 • Haman, Jacek. 2003. Demokracja, decyzje, wybory. Warszawa: Scholar.
 • Heydrych, Jarosław. 2010. Amerykański system wyborczy – czy w Polsce również się sprawdzi?. W: Prawo wyborcze i wybory – doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratycznych w Polsce, pod red. A. Stelmacha, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 257–271.
 • Kamiński, Marek M. 2002. Czy partie korzystają na manipulacjach systemem wyborczym? Ordynacje wyborcze i herestetyka w Polsce w latach 1989-1993, „Studia Socjologiczne” 2: 39–77.
 • Koellner, Patrick. 2005. The LDP at 50: The Rise, Power Resources, and Perspectives of Japan’s Dominant Party. „Working Papers Global and Area Studies” 8: 10–11.
 • Levitt, Justin. 2010. A Citizen’s Guide to Redistricting. Brennan Center for Justice at New York University School of Law, URL: http://www.brennancenter.org/sites/default/files/legacy/CGR%20Reprint%20Single%20Page.pdf [dostęp: 10.01.2015].
 • Michalak, Bartłomiej i Andrzej Sokala. 2010. Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Miller, Jason C. 2010. Community as a Redistricting Principle: Consulting Media Markets in Drawing District Lines. „Indiana Law Journal” 86(5): 1–6.
 • Needham, Lindsey. 2011. No More Gerrymanders: California’s Commission Plan versus the Fair Voting Alternative. „Fair Vote”. URL: http://www.fairvote.org/rese-arch-and-analysis/blog/no-more-gerrymanders-california/ [dostęp: 20.01.2015].
 • Richie, Rob i Devin McCarthy. 2012. It’s Not Just Gerrymandering: Fixing House Elections Demands End of Winner-Take-All Rules. URL: http://www.fairvote.org/research-and-analysis/blog/it-s-not-just-gerrymandering-fixing-house-elections-demands-end-of-winner-take-all-rules/ [dostęp 22.01.2015].
 • Rzążewski, Kazimierz, Wojciech Słomczyński i Karol Życzkowski. 2014. Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sartori, Giovanni. 1998. Teoria demokracji. Tłum. P. Amsterdamski i D. Grinberg. Warszawa: WN PWN.
 • QGIS. URL: http://www.qgis.org/en/site/.
 • Trybunał myśli. Odroczone orzeczenie o prawach komisarzy wyborczych. URL: http://samorzad.pap.pl/depesze/demo/143052/Trybunal-mysli-Odroczone-orzeczenie-o-prawach-komisarzy-wyborczych [dostęp 19.01.2015].
 • Żukowski, Andrzej. 2003. Gerrymandering – manipulacja granicami okręgów wyborczych w systemach demokratycznych. W: M. Kowalski (red.). Przestrzeń wyborcza Polski. Warszawa: PTG i IG i PZ PAN, s. 179 – 190.
 • Singapore Elections. URL: http://www.singapore-elections.com/ [dostęp 15.01.2015].
 • The National Map (wcześniej National Atlas). http://nationalmap.gov/small_scale/ printable/congress.html#list [dostęp 25.10.2014].
 • Trybunał Konstytucyjny – dokumenty w sprawie P 5/14. http://otk.trybunal.gov.pl/ orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=P%205/14 [dostęp 20.01.2015].
 • United States Census Bureau. 2011 American Community Survey. http://www.census.gov/fastfacts/ [dostęp 20.09.2014].
 • Uchwała nr XXXI.227.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
 • Uchwała PKW z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d452724e-4f09-44e3-bb1d-a476299dff50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.