Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 3 | 19-24

Article title

Przeciążenie szkolne młodzieży w wypowiedziach publicystów „Przeglądu Pedagogicznego” z lat dwudziestych XX wieku

Content

Title variants

EN
Adolescent Academic Overload in Statements of Publicists of “Przegląd Pedagogiczny” from the 1920s.

Conference

Edukacja-Technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Intensywna praca prowadzi do zmęczenia. Po większym wysiłku należy więc wypocząć. Czasami jednak nadmiar obowiązków i związany z tym brak czasu uniemożliwiają regenerację sił. Wówczas pojawia się przeciążenie, które może doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Obowiązki szkolne wymagają od uczniów wiele wysiłku. Jeśli są nadmierne, prowadzą do przeciążenia. Na przeciążenie młodzieży pracą szkolną i negatywne konsekwencje tego stanu zwracali już uwagę publicyści na początku XX w. Obecnie zakres przekazywanej uczniom wiedzy szybko wzrasta, rozwój techniki i nowe technologie stwarzają coraz więcej możliwości, ale też mogą być źródłem zagrożeń. Wykorzystując je, należy pamiętać, aby jednocześnie zadbać o higienę psychiczną i prawidłowy rozwój mło-dego pokolenia.
EN
Intensive work leads to fatigue. After major exertion, we therefore need to rest. However, sometimes an overflow of work, and a lack of time related to that, preclude regeneration. Then, there appears an overload which can lead to numerous adverse health consequences. Schoolwork requires a lot of effort from students. If it is excessive, it then leads to an overload. Publicists from as early as the beginnings of the 20th century have drawn attention to the overload of adolescents from schoolwork and the negative consequences of that state. Nowadays, the breadth of knowledge passed onto students is increasing rapidly; and the development of new technologies provides more and more opportunities, however, it can also be a source of risks. When using them, one should remember to take care of both mental hygiene and the appropriate development of the young generation at the same time.

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

19-24

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania, Polska

References

 • Górski, W. (1925). Projekt ustroju szkolnictwa. Przegląd Pedagogiczny. Sprawy Towarzystwa, 37, 571–577.
 • K.Z. (1927). Szkolnictwo polskie w latach 1918–1926. Przegląd Pedagogiczny, 3, 61–64.
 • Kopczyński, S. (1919). Ocena programu ministerialnego ze stanowiska higienicznego. Przegląd Pedagogiczny, 3–4, 182–188.
 • Kopczyński, S. (1920). Co mówią cyfry w sprawie przeciążenia młodzieży w szkołach? Przegląd Pedagogiczny, 5, 192–204.
 • Kronika (1919). Program naukowy szkoły średniej. Przegląd Pedagogiczny, 1–2, 89.
 • Łopuszański, T. (1920). Program naukowy szkoły średniej. W: O szkołę polską (s. 93–95). Cz. III. Lwów, Warszawa: Książnica Polska TNSW.
 • Nawroczyński, B. (1918). Ogólne zasady nauczania w szkole średniej. Przegląd Pedagogiczny, 10, 527–548.
 • Nowe wydanie programu gimnazjum państwowego (1926). Przegląd Pedagogiczny, 25, 688.
 • Program naukowy szkoły średniej (1919). Warszawa: Wyd. Min. WRIOP.
 • Program naukowy szkoły średniej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1919). Przegląd Pedagogiczny, 3–4 (numer specjalny), 129–201.
 • Redakcja (1919). O Programie naukowym szkoły średniej. Przegląd Pedagogiczny, 3–4, 129–141.
 • Sznuk, A. (1919). W obronie klasycyzmu. Przegląd Pedagogiczny, 3–4, 146–154.
 • Urbanek, U. (1925). W sprawie przeciążenia młodzieży. Przegląd Pedagogiczny, 17–19, 229–233.
 • Weisblum, J. (1925). Terminarz prac domowych uczniów. Przegląd Pedagogiczny. Sprawy Towarzystwa, 10–11, 148–151.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4534c04-9ee1-41b3-bc54-dd1a11c9af2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.