Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 3 | 8-21

Article title

Martial arts (alternative) medicine – channels of transmission to Europe

Content

Title variants

PL
Medycyna (alternatywa) sztuk walki - kanały transmisji do Europy

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Aim. The aim of this study is to explain what “martial arts’ medicine” is, and provide a basis for discussion on its channels of transmission: how the knowledge and skills come to Europe. Background. The theoretical perspective for this paper is provided by the Humanistic Theory of Martial Arts, which contains an explanation of how the movement developed. Human health should be holistically analysed within the broad social context and as a process conditioned by a series of systemic relationships. Material and Method. Qualitative sociological methodology has been used in this study. The methods used include: analysis of literature and other sources; direct interviews (experts’ own words); analysis of the content of some systems of health practice; participant observations and other methods of observation and comprehensive interpretation. Results and Conclusions. The results show that transmission of this knowledge is an example of dialogue between the Far East (China, India, Japan) and the West (Europe). The Asian traditions come with martial arts and with a mode for alternative medicine. As in the ancient schools of martial arts modern Grand Masters teach martial arts along with medical knowledge. The channels of transmission are reduced to just a few of the organisations within the global martial arts’ movement.
PL
Problem naukowy i cel pracy. Celem tej pracy jest wyjaśnienie, czym jest „medycyna sztuk walki”, a także odpowiedź na pytanie: jak wiedza i umiejętności w tym zakresie dotarły do Europy. Niniejszej artykuł ma stanowić przyczynek do dyskusji na temat kanałów tej transmisji. Perspektywę teoretyczną dla tej pracy tworzy humanistyczna teoria sztuk walki i odpowiadająca jej antropologia sztuk walki, które umożliwiają wyjaśnienie tego kulturowego fenomenu. Ludzkie zdrowie powinno być ujmowane całościowo i analizowane w szerokim kontekście społecznym, jako proces uwarunkowany szeregiem systemowych zależności. Materiał i metody. W niniejszym socjologicznym studium zastosowano jakościowe metody badań. Wykorzystane metody obejmują: analizę treści literatury przedmiotu, analizę treści innych źródeł (dokumentów); wywiady bezpośrednie (relacje ekspertów); analiza zawartości niektórych systemów praktyki leczniczej; obserwację uczestniczącą; oraz inne metody obserwacji i kompleksowej interpretacji. Wyniki i wnioski. Wyniki pokazują, że przekazywanie tej wiedzy jest przykładem dialogu kulturowego – jako procesu - pomiędzy cywilizacjami Dalekiego Wschodu (Chiny, Indie, Japonia) a dzisiejszymi krajami Zachodu (Europa). Azjatyckie tradycje medyczne są powiązane z nauczaniem sztuk walki i współtworzą obraz dzisiejszej medycyny alternatywnej. Jak w dawnych szkołach sztuk walki, także dzisiejsi mistrzowie uczą sztuki walki wraz z wiedzą medyczną. Kanały transmisji tej wiedzy są obecnie ograniczone do zaledwie kilka organizacji funkcjonujących w ramach światowego ruchu (i kulturowego fenomenu) sztuk walki.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

8-21

Physical description

Contributors

  • University of Rzeszów, Rzeszów (Poland)
author
  • Idokan Poland Association, Munich (Germany)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d456bc23-778a-4018-b333-e18e58997a7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.