Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 19-33

Article title

Innowacyjność strategiczna przedsiębiorstw XXI w.

Authors

Content

Title variants

EN
Strategic innovativeness of the contemporary organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
O procesach innowacyjności w organizacjach pisze się wiele, wskazując, że są one źródłem efektywności i przewagi konkurencyjnej. Najczęściej jednak konstrukt innowacyjności traktowany jest w izolacji od innych, tymczasem przecież sama innowacyjność nie tworzy wartości. Dopiero komercjalizacja innowacji może mieć przełożenie na efektywność i inne rezultaty. W artykule wskazano na potrzebę rozpatrywania innowacyjności w wymiarze strategicznym, jako procesów, które powinny zyskać wsparcie organizacji i być połączone z procesami przedsiębiorczości organizacyjnej. Przedstawiono też wyniki badań empirycznych, oceniających poziom innowacyjności strategicznej przedsiębiorstw w Polsce.
EN
Much has been said about organizational innovativeness, and its effects on competitive advantage or performance. However, innovativeness is often regarded as a stand-alone construct, and as it cannot create value on its own, it should be analyzed on the strategic level together with the entrepreneurship processes. This paper seeks to explain the construct of strategic innovativeness by linking various concepts and perspectives. Research results are presented, showing the level of strategic innovativeness in 606 Polish organizations, as well as analyzing their ability to reconcile the paradox between generating and discovering new ideas for innovations.

Year

Volume

222

Pages

19-33

Physical description

Contributors

References

 • Abernathy W.J., Clark K.B. (1988), Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, W: Readings in the Management of Innovation, ed. by M.L. Tushman, W.L. Moore, Ballinger, Cambridge, Mass..
 • Ahuja G., Katila R.:Where Do Resources Come From? The Role of Idiosyncratic Situations.“Strategic Management Journal” 2004, Vol. 25(8-9), s. 887-907.
 • Alsaaty F.M. (2011), A Model for Building Innovation Capabilities in Small Entrepreneurial Firms,“Academy of Entrepreneurship Journal”, Vol. 17, No. 1, s. 1-21.
 • Bilton C., Cummings S. (2010), Creative Strategy. Reconnecting Business and Innovation, John Wiley and Sons, Chichester.
 • Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczośći przedsiębiorcy współczesnych organizacji,WAE, Katowice.
 • Camelo-Ordaz C., Fernandez-Alles M., Ruiz-Navarro J. (2012), Came the Intrapreneur and Innovation in Creative Firms, “International Small Business Journal”August, Vol. 30, No. 5, s. 513-535.
 • Chell E. (2001), Entrepreneurship: Globalization, Innovation and Development , Thomson Learning, London.
 • Christensen C.M. (2010), Przełomowe innowacje, WN PWN, Warszawa.
 • Damanpour F., Evans W.M. (1984), Organizational Innovation and Performance: The Problem of “Organizational Lag”, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 29(3), s. 392-409.
 • DeSanctis G., Glass J.T., Ensing I.M. (2002), Organizational Designs for R&D, “Academy of Management Executive”, Vol. 16, No. 3, s. 55-66.
 • Dyduch W. (2011), Ożywianie innowacyjności w organizacjach – podstawy teoretyczne, wyniki badań oraz praktyczne zalecenia dla przedsiębiorstw [w:] Nowoczesność przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice, s. 441-449.
 • Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, WAE, Katowice.
 • Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, WUE, Katowice.
 • Graetz F. (2002), Strategic Thinking and Strategic Planning,“Management Decision”, Vol. 40, No. 5/6, s. 456-462.
 • Hitt M.A., Ireland R.D., Sirmon G., Trahms Ch.A. (2011), Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, Organizations and Society, “Academy of Management Perspectives” May, s. 57-75.
 • Johnston Jr R.E., Bate D. (2007). The Power of Strategy Innovation: A New Way of Linking Creativity and Strategic Planning to Discover Great Business Opportunities
 • Laursen K., Salter A. (2006), Open Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among U.K. Manufacturing Firms,“Strategic Management Journal”, Vol. 27, No. 2, s. 131-150.
 • Lichtarski J. (2013), Strategia przedsiębiorcy, a strategia przedsiębiorstwa[w:]Zarządzanie strategiczne: Quo vadis? Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, red. R. Krupski, Wałbrzych, s. 65-76.
 • Miller D. (1983), The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms , „Management Science”, No 29, za T.E. Brown, P. Davidsson, J. Wiklund (2001), An Operationalization of Stevenson’s Conceptualization of Entrepreneurship As Opportunity-Based Firm Behaviour. „Strategic Management Journal”, Vol. 22.
 • OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris.
 • Pavitt K. (1991), Key Characteristics of the Large Innovating Firms, “British Journal of Management”, Vol. 2, No. 1, s. 41-50.
 • Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź.
 • Pycraft M., Singh H., Phihlela K. (1997), Operations Management, Southern African Edition, Pearson Education, South Africa.
 • Renko M., Carsrud A., Brannback M. (2009), The Effect of a Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, and Technological Capability on Innovation: A Study of Young Biotechnology Ventures in the United States and Scandinavia, “Journal of Small Business Management”, Vol. 47, No. 3, s. 331-369.
 • Shane S. (2003), A General Theory of Entrepreneurship. The Individual-Opportunity Nexus, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 • Simon M., Zahra S. (1994), The Strategy and Performance of Independent and Corpora-
 • te-Sponsored New Ventures[w:] Frontiers of Entrepreneurship Research, ed. by W. Bygrave, S. Birley, N. Churchill, E. Gatewood, F. Hoy, R. Keely, W. Wetzel, Babson College, Babson Park.
 • Sood A., Tellis G.J. (2005), Technological Evolution and Radical Innovation, “Journal of Marketing”, Vol. 69, No. 1, s. 152-168.
 • Terziovski M. (2010), Innovation Practice and Its Performance Implications in Small and Medium Enterprises (Smes) in the Manufacturing Sector: A Resource-Based View, “Strategic Management Journal”, Vol. 31, No. 8, s. 892-902.
 • Ven A.H. van de (1988), Central Problems in the Management of Innovation [w:] Tushman M.L., Moore W.L.(red.), Readings in the Management of Innovation, Ballinger, Cambridge, Mass.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d457b514-2703-48da-8564-5ac717327c9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.