PL EN


Journal
2017 | 25 | 177-188
Article title

Prawo do miasta jako nowy kierunek rozwoju miast

Authors
Title variants
EN
The right to the city as a new direction for urban development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę kształtującego sie prawa do miasta rozpatrywanego w kontekście zrównoważonego rozwoju i przyszłości miast. Miasta są miejscami, w których ludzie mieszkają, pracują i spędzają wolny czas. Pomimo że to właśnie miasta generują wiele problemów takich jak zanieczyszczenie środowiska, przeludnienie czy bezrobocie, to w miastach podejmowane są próby rozwiązania tych problemów. Koncepcja, która ma w pewnym stopniu stanowić reakcję na różnorodne problemy nękające miasta, jest właśnie prawo do miasta, które ponadto można uznać za czynnik wyznaczający nowy kierunek rozwoju miast. Po przedstawieniu genezy i treści prawa do miasta autorka stara sie odpowiedzieć na pytanie o charakter normatywny i znaczenie prawa do miasta.
EN
The article presents the emerging right to the city in the context of urban sustainable development and the future of cities. Cities are places where people live, work and spend their free time. Despite the fact that it is cities that generate a lot of problems, such as pollution, overpopulation and unemployment, it is also in cities where attempts are undertaken to solve these problems. The concept of the right to the city, which to some extent is a response to a variety of critical challenges facing cities, can be regarded as defining the new direction in urban development. After the presentation of the origins and the content of the right to the city, the author tries to answer the question about the normative character and impact of this right.
Journal
Year
Issue
25
Pages
177-188
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bendyk E., Bonikowska M., Rabiej P., Romański W., 2013, Energia nowego miasta, [w:] Przyszłość miast. Miasta przyszłości. Strategie i wyzwania. Innowacje społeczne i technologiczne, ThinkTank, Warszawa, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward, 2011, Publications Offce of the European Union, Luxembourg, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Constitution of the World Organisation of United Cities and Local Governments, 2004, http://www.uclg.org/en/organisation/structure/constitution-rules (dostęp 25 grudnia 2016).
 • Dasgupta A., 2015, COP21 highlights importance of city actions in the climate aight, http://www.wri.org/blog/2015/12/cop21-highlights-importance-city-actions-climate-fight (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Drzewicki K., 1988, Prawo do rozwoju. Studium z  zakresu praw człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Florek M., 2013, Jak dobrze „sprzedać” miasto przyszłości?, [w:] Przyszłość miast – miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i technologiczne, ThinkTank, Warszawa, http://mttp.pl/pobieranie/ RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Frug G.E., Barron D.J., 2006, International local government, “The Urban Lawyer” No. 1.
 • Habitat III, 2016, „Magazyn Miasta” nr 13.
 • Habitat III Policy Paper 1 – Right to the City and Cities for All, 2016, unedited version, 29 lutego 2016, http://www.csb.gov.tr/db/habitat/editordosya/file/POLICY%20PAPER-SON/PU1-right%20to%20the%20city%20and%20cities%20for%20all.pdf (dostęp 28 grudnia 2016).
 • Hampson F.O., 2012, Bezpieczeństwo jednostki, przeł. W. Nowicki, [w:] Studia bezpieczeństwa, red. P.D. Williams, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Harvey D., 2008, The right to the city, “New Left Review” No. 53.
 • Harvey D., 2012, Rebel cities. From the right to the city to the urban revolution, Verso, London–New York.
 • Jak myśleć o miastach przyszłości, [w:] Przyszłość miast – miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i  technologiczne, ThinkTank, Warszawa, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci. pdf (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Jankowska M., 2015, Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 42.
 • Kociuba D., 2015, Miejskie obszary funkcjonalne – wyzwania planistyczne, „Studia Miejskie” nr 18.
 • Komninos N., 2011, Intelligent cities 5 – What makes cities smart? Architectures of spatial intelligence of cites, http://www.slideshare.net/Komninos/intelligent-cities-5what-makes-cities-smart (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, http://wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/index.php/dokumenty/dokumenty-krajowe128/koncepcja-przestrzennego-zagospodarowania-kraju-2030 (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Kwiatkowski K., Racoń-Leja K., Mieszkać bezpiecznie po holendersku. Społeczność wobec przestępczości, http://www.autoportret.pl/files/artykuly/a13_kwiatkowskiQ.pdf (dostęp 10 stycznia 2017).
 • Lefebvre H., 2012, Prawo do miasta, przeł. E. Majewska, Ł. Stanek, „Praktyka Teoretyczna” nr 5, http://www. praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Marcuse P., 2009, From critical urban theory to the right to the city, “City” No. 2–3.
 • Marcuse P., 2013, Prawa w miastach a „prawo do miasta”, przeł. K. Pobłocki, http://publica.pl/teksty/prawa-w-miastach-a-prawo-do-miasta-36626.html (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Marczuk K.P., 2014, Zapobieganie przestępczości przez projektowanie bezpiecznych przestrzeni na przykładzie doświadczeń Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, [w:] Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Nijman J., 2011, The future of the city and the international law of the future, [w:] The law of the future and the future of law, eds. S. Muller, S. Zouridis, M. Frishman, L. Kistemaker, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Oslo.
 • Nowa Agenda Miejska (New Urban Agenda), 20 października 2016, https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Nowak M., 1993, Trzy generacje praw człowieka, ich znaczenie w świetle przesłanek ideowych i historycznych oraz w świetle ich genezy, [w:] Prawa człowieka, geneza, koncepcje, ochrona, red. B. Banaszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Olszewski M., 2013, Inteligencja miast zależy od ich mieszkańców, [w:] Przyszłość miast. Miasta przyszłości. Strategie i wyzwania. Innowacje społeczne i technologiczne, ThinkTank, Warszawa, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Piskozub P., 2013, Davida Harveya koncepcja prawa do miasta. Pomiędzy odzyskiwaniem a przebudową wielkich aglomeracji, http://przeglad.prawo.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2014/06/Piskozub_PAP_nr_2_2013.pdf (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Pluciński P., 2013, Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a  praktyka reformy, „Praktyka Teoretyczna” nr 3(9).
 • Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, 2016, red. D. Gotlib, R. Olszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D., 2016, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szpak A., 2016, Right to the city as a new paradigm within the concept of human security, “Polish Political Science Yearbook” No. 45.
 • Szymańska D., 2008, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szymańska D., Korolko M., 2015, Inteligentne miasta. Idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Toczek R., 2013, Integracja subregionalna – sposób na wspólną przyszłość, [w:] Przyszłość miast. Miasta przyszłości. Strategie i wyzwania. Innowacje społeczne i technologiczne, ThinkTank, Warszawa, http:// mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (dostęp 5 czerwca 2017).
 • Vasak K., 1978, Les dimensions internationales des droits de l’homme: manuel destiné a l’enseignement des droits de l’homme dans les universités, UNESCO, Paris.
 • Wiśniewski M., 2013, Smart cities. Definicje i pomiar (przegląd koncepcji), „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Samorząd Terytorialny a Polityka Lokalna” nr 4.
 • World Charter for the Right to the City, 2005, http://portal.unesco.org/shs/en/files/8218/112653091412005_-_World_Charter_Right_to_City_May_051.doc/2005+-+World+Charter+Right+to+City+May+051.doc (dostęp 10 stycznia 2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d45c30ae-b3f3-413a-85e6-b25dd541e4ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.