Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 2 | 211-217

Article title

Komunikacja interpersonalna w procesie kształcenia akademickiego

Content

Title variants

Communication in University Education

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule poruszony został problem dotyczący komunikacji pomiędzy nauczycielami akademickimi a studentami. Powodem podjęcia tematu były rozmowy ze studentami, z których wynikało, iż ta komunikacja nie jest najlepsza. Podjęta została próba określenia, jakie czynniki wpływają na skuteczną komunikacje, a jakie ją zakłócają. Studenci uważają, że takie czynniki, jak wiek, płeć czy stopień naukowy nauczyciela, raczej nie wpływają na efektywność komunikacji. Na to, co przede wszystkim źle wpływa na komunikację w opinii studentów, ma wpływ, jak to okre-ślili, wywyższanie się, niezrozumiałość zajęć, zbyt ciche mówienie, spóźnianie się, brak odpowiedzi na maile, mała aktywność ze strony prowadzącego zajęcia oraz nadmierny stres na zajęciach. Artykuł może się przyczynić do lepszego zrozumienia oczekiwań studentów w zakresie komunikacji w procesie dydaktycznym.
EN
This article shows the problem of the communication between academic teachers and students. The reason for the topic was to talk to students from which it was revealed that this commu-nication is not the best. An attempt has been made to determine what factors affect effective communication and what distorts it. Students believe that factors such as age, sex or teacher's academic grade do not affect the effectiveness of communication. First of all, bad influence on communication in the opinion of students is influenced by what they describe as exaggeration, incomprehension of activities, too quiet speaking, delaying, lack of response to e-mails, little activity from the tutor and excessive stress in class. This article can help to better understand the expectations of students in communication in the teaching process.

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

211-217

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

  • Politechnika Częstochowska, Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania, Polska
  • Politechnika Częstochowska, Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn, Polska

References

  • Adler, R., Rosenfeld, L., Proctor, R. (2011). Relacje interpersonalne. Poznań: Rebis.
  • Grzesiak, E., Janicka-Szyszko, R., Steblecka, M. (2005). Komunikacja w szkole. Gdańsk: GWP.
  • Hamlin, S. (2008). Jak mówić żeby nas słuchali. Poznań: Rebis.
  • Pease, A.B. (2007). Mowa ciała. Poznań: Rebis.
  • Petrie, P. (2013). Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznań: Zysk i S-ka.
  • Psychologia dziś (2016). Magazyn Psychologiczny. Charaktery, 3.
  • Retter, H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d45ec587-9d38-4ff3-9bdd-28afa248ed14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.