PL EN


2017 | 8 | 3 | 157-162
Article title

Interpersonalne kontakty nauczycieli z rodzicami w dobie dziennika elektronicznego

Content
Title variants
EN
Interpersonal Teacher – Parent Relations in the Age of Electronic School Diary
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szybki, wypełniony zmiennością oraz napędzany produkcją świat oferuje współczesnym rodzicom i nauczycielom nowy sposób komunikacji – przy użyciu dziennika elektronicznego. Artykuł ukazuje pozytywne aspekty wykorzystania dziennika elektronicznego, podkreśla jednak zasadność podtrzymywania osobistych kontaktów nauczycieli z rodzicami. Wyjątkowości bezpośrednich relacji nie da się bowiem zastąpić żadnymi innymi, a dziennik elektroniczny można uznać jedynie za formę wspierającą proces edukacji.
EN
Quick, production-driven and filled with variability world offers new mean of communication between teachers and parents – electronic school diary. The article show positive aspects of use of this type of school diary, but also highlights the need of maintaining personal contacts between teachers and parents. Uniqueness of direct relations cannot be replaced by any other and electronic school diary has to perceived as a supporting form of the process of education.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
157-162
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Szkolnej, Polska
References
 • Buber, M. (1991). O Ja i Ty. W: B. Baran (oprac.), Filozofia dialogu (s. 33–38). Kraków: Znak.
 • Cudowska, A. (2016). Współpraca szkoły z rodzicami – wokół idei i praktyki partnerstwa edukacyjnego. W: A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (red.), Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktyka (s. 72–85). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Goban-Klas, T. (2005). Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: WSiP.
 • Golka, M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne. Warszawa: PWN.
 • Gołębiewski, Ł. (2008). Śmierć książki. No future book. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • Hernik, K., Malinowska, K. (2015). Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kozubska, A. (2004). Rodzice w zreformowanej szkole. Mity czy rzeczywistość. W: A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań (s. 311–322). Toruń: Akapit.
 • Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Impuls.
 • Mendel, M. (2004). Aktywna szkoła – bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń? W: A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań (s. 297–310). Toruń: Akapit.
 • Miąso, J. (2011–2013). Komunikacja interpersonalna i wzmacnianie logosfery jako priorytety dydaktyczno-katechetyczne Wyższego Seminarium Duchowego w perspektywie presji społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego. Resovia Sacra, 18–20, 227–239.
 • Miąso, J. (2015). Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpośredniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (13), 47–52.
 • Miodek, B. (2010). Rola i miejsce technologii informacyjnej w warsztacie pracy nauczyciela. W: E. Murawska (red.), Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne (s. 171–176). Kraków: Impuls.
 • Nadachewicz, K. (2016). Oczekiwania rodziców oraz uczniów klas III szkoły podstawowej w stosunku do nauczyciela. W: W. Leżańka, A. Feliniak (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych (s. 91–98). Łódź: Wyd. UŁ.
 • Pawlak, B. (2003). Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? Kraków: Wyd. AP w Krakowie.
 • Polak, K. (2013). Integracja rodziców i nauczycieli jako przykład edukacyjnej iluzji. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska(red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (s. 347–356). Kraków: Impuls.
 • Small, G., Vorgan, G. (2011). iMózg. Jak przetwarzać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Vesper.
 • Wasylewicz, M. (2016). Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat. Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 13, 133–141.
 • Wróbel, M. (2009). E-dziennik jako narzędzie wspierające proces edukacji szkolnej. e-Mentor, 4 (31), 51–55.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d45ef6be-c94a-4edb-b4a3-a7455e9dfa97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.