Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(32) | 43-51

Article title

Problematyka pomiaru dostępu do publicznych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest krytyczna analiza aktualnie stosowanych wskaźników przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Artykuł opisuje wady i ograniczenia tych wskaźników, szczególnie jeśli chodzi o brak uwzględnienia ruchów migracyjnych. Opisane w artykule problemy zostały zilustrowane wykresami i mapami. Autor wskazał przesłanki, które powinny być uwzględnione dla konstrukcji nowych, bardziej precyzyjnych wskaźników. Artykuł opiera się na wynikach projektu badawczego pt. „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych”. Autor artykułu brał udział w tym projekcie i był odpowiedzialny za obszar ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i lecznictwa szpitalnego. Okres, za jaki analizowano dane, to lata 2013-2014. Badanie zostało przeprowadzone z perspektywy terytorialnej, co w przypadku ochrony zdrowia oznacza głównie powiaty (NTS 4) lub województwa (NTS 2), a w niektórych przypadkach gminy (NTS 5).

Year

Issue

Pages

43-51

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d45f1dd3-40a4-42cc-8ab0-ee877438e2a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.