PL EN


2019 | 10 | 2 | 277-283
Article title

Aplikacje mobilne w edukacji – potrzeba czy moda?

Authors
Content
Title variants
EN
Mobile Applications in Education – Requirement or Vogue?
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania technologii mobilnych we współczesnej edukacji. Warto podkreślić, że stosowanie technologii tylko i wyłącznie dla uatrakcyjnienia lekcji mija się z celem. Konieczna jest m.in. znajomość podstawowych teorii, które w sposób zoptymalizowany pozwolą stworzyć cyfrowy warsztat pracy, który będzie wykorzystywany przez nauczyciela w trakcie zajęć z uczniami do osiągania celów stawianych przed nimi.
EN
The aim of the study is to draw attention to the possibility of using mobile technologies in modern education. It is worth emphasizing that the using of technology only to make a lesson attractive is pointless. It is necessary to knowledge of basic theories, which in an optimized way will allow to create a digital workroom that will be used by the teacher during classes with students to achieve the goals set before them.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
277-283
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0002-0517-1461, doktor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Politologii, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego i Medialnego, Polska
References
 • AdReaction: Gen X, Y and Z. (2017). Pobrane z: https://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/ 2017/05/AdReaction-Gen-X-Y-and-Z_Global-Report_FINAL_Jan-10-2017.pdf (1.05.2019).
 • Churches, A. (2007). Bloom’s Digital Taxonomy. Pobrane z: http://www.ccconline.org/wp-content/ uploads/2013/11/Churches_2008_DigitalBloomsTaxonomyGuide.pdf (1.05.209).
 • Digital in 2019. Pobrane z: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (1.05.2019).
 • Horizon Report Preview (2019). Pobrane z: https://library.educause.edu/resources/2019/2/horizon- -report-preview-2019 (1.05.2019).
 • Lewowicki, T. (1997). Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.
 • Puentedura, R.R. (2014). SAMR: A Contextualized Introduction. Pobrane z: http://www.hippasus.com/ rrpweblog/archives/2014/01/15/SAMRABriefContextualizedIntroduction.pdf (1.05.2019).
 • Rodzaje, typy oraz zastosowanie aplikacji mobilnych. Pobrane z: https://www.empressia.pl/blog/ 73-rodzaje-i-typy-aplikacji-mobilnych (1.05.2019).
 • Schank, R.C., Abelson, R.P. (1977). Scripts, Plans, Goals and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Siemieniecki, B. (2013). Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Kraków: Impuls.
 • Zaczyński, P.W. (1990). Uczenie się przez przeżywanie: rzecz o teorii wielostronnego kształcenia. Warszawa: WSiP.
 • Żółkiewska, S. (2016). Czas na fakty, czyli mobilna rewolucja. W: Appetyt na applikacje. Praktyczny przewodnik (s. 21–27). Warszawa: Fundacja Orange. Pobrane z: http://e.org.pl/wp- -content/uploads/2016/05/APPetyt_na_APPlikacje_praktyczny_przewodnik_2016_v2.pdf (1.05.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4686d91-6884-4771-b9b3-6707ba520cb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.