Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(46) | 108-120

Article title

The impact of planning conditions on residential land prices in the district of Bydgoszcz

Content

Title variants

EN
Wpływ uwarunkowań planistycznych na ceny gruntów mieszkaniowych w powiecie bydgoskim

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Real estate market analyses are the basis for making many investment decisions, including residential land market. Residential lands may have different planning conditions, which in the literature are also called states planning space. In the paper the authors diagnose conditions of planning and carry out an analysis of transaction prices of land designated for residential development and residential services. The purpose of the article was an attempt to answer the question whether planning conditions affect prices of undeveloped land allocated for housing development in the rural district of Bydgoszcz. Based on transaction price data from the years 2011-2012 there were calculated average transaction prices and examined their variability. In order to assess the impact of planning conditions on undeveloped land prices two-way analysis of variance test and the test for two means were used. The results indicate that the planning conditions have an impact on the price of undeveloped land in most communes of district of Bydgoszcz.

Contributors

References

 • Badanie statystyczne: Planowanie przestrzenne w gminach, badanie za 2011, dostęp: http://www.transport.gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-p_1.htm, 07.02.2014 r.
 • Barańska A., 2004, Wybór cech nieruchomości do modelowania matematycznego wartości rynkowej na przykładzie kilku baz nieruchomości gruntowych, [w:] Geodezja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, t. 10, s. 31-38.
 • Bełej M., Cellmer R., 2007, Koncepcja oceny skali podobieństwa lokalnych rynków nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 15, nr 3-4, Olsztyn.
 • Cymerman R., Cieślak I., 2007, Zmiana wartości gruntu w procesie inwestycyjnym, [w:] Materiały konferencyjne XVI Krajowej konferencji rzeczoznawców majątkowych „Grunt to grunt. Aktualne problemy w szacowaniu”, Katowice.
 • Cymerman R. i in., 2012, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Educaterra, Olsztyn.
 • ECE/HBP/146. Spatial Planning Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition, Economic Commission for Europe Geneva, United Nations, 2008.
 • Gawron H. (red.), 2011, Zeszyty naukowe nr 192. Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Krajewska M., 2009, Ryzyko uwarunkowań planistycznych w procesie inwestowania w nieruchomości rozwojowe, [w:] H. Henzel (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 149-157.
 • Krajewska M., 2011, Planning Conditions and the Market Value of Real Estate, [in:] E. Siemińska (red.), Investment on the Real Estate Market, Scientific Publisher of Nicolaus Copernicus University, pp. 63-99.
 • Krajewska M., Źróbek S., Šubic-Kovač M., 2014, The role of spatial planning in the investment process in Poland and Slovenia, Real Estate Management and Valuation, vol. 22, no. 2, s. 52-66.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny, wydanie siódme (wydanie polskie), 2005, E. Kucharska-Stasiak (red.), PFSRM, Warszawa , IVSC s. 159.
 • Nykiel L., 2009, Funkcje i rola państwa na rynku mieszkaniowym (The functions and role of the state in the housing market), Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, Volume 17, number 4, Olsztyn, pp. 7-21.
 • Pawłowska M., Szczurek G., 2012, Analiza cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenie powiatu poznańskiego w latach 2006-2011, [w:] Mat. Konf. XXI Krajowej konferencji rzeczoznawców majątkowych, Międzyzdroje, s. 259-282.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), 2014, http://www.pfsrm.pl/standardy, dostęp: 07.02.2014 r.
 • Rejestr Cen i Wartości prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
 • Szopińska K., Krajewska M., 2013, Prices of apartments in relation to noise level in Poland, Journal of Civil Engineering and Architecture, vol. 7, no. 10, pp. 1189-1195.
 • Tanaś J., 2010, Analiza cen niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą w gminach Komorniki i Tarnowo podgórne w latach 2001-2008, [w:] Nieruchomości – wycena, opłacalność, ryzyko, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 1/2, Sopot, s. 83-95.
 • The Appraisal of Real Estate (wycena nieruchomości). Wydanie Polskie, 2000, Appraisal Institute Chicago, PFSRM, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2014, nr 0, poz. 518 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, DzU 2012 nr 0, poz. 647 z późn. zm.
 • www.bip.powiat.bydgoski.pl, dostęp 10.02.2014 r.
 • Żelazowski K., 2010, Statystyczna analiza łódzkiego rynku nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, volume 18, number 1, Olsztyn, pp. 133-144.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d46d40f5-a3e6-43c3-ae1d-c2db49007645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.