Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 921 | 35-53

Article title

25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego – teoria i praktyka

Authors

Title variants

EN
The Polish Party System after 25 Years – Theory and Practice

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zbliżająca się 25. rocznica transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej jest okazją do przeprowadzenia analizy stanu i rozwoju wybranych elementów tworzących polski system polityczny. Niniejszy artykuł poświęcony jest polskiemu systemowi partyjnemu, który wciąż nie wydaje się tak efektywny jak systemy partyjne, które występują w skonsolidowanych demokracjach Europy Zachodniej. W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne analizy systemu partyjnego, a także charakterystykę regionu Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do opisywanej kwestii. Następnie autor zaprezentował polski system partyjny, odnosząc się do polskich partii politycznych, które w ciągu ostatnich 25 lat można uznać za relewantne, a także poszczególnych wyborów parlamentarnych, które formowały system partyjny oraz zmieniały jego charakter.
EN
The forthcoming 25th anniversary of political transformation in Eastern Europe inspires one to analyse the condition and development of chosen elements that constitute the Polish political system. The article examines the Polish party system, which remains less effective than those found in the consolidated democracies of Western Europe. The first part of the article lays out the theoretical basis of the analysis of the party system and looks at the entire Eastern Europe region with reference to this issue. The author then goes on to characterise the Polish party system with regard to the political parties that may be perceived as relevant during the past 25 years, as well as to each particular parliamentary election that formed, shaped or changed the party system.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Antoszewski A. [2004], Kryzys demokracji czy kryzys systemu partyjnego [w:] Kryzys Rzeczpospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, red. J. Kornaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego, Kielce.
 • Antoszewski A., Herbut R. [2006], Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M. [2001], Teoria partii politycznych, Wydawnictwo Morpol, Lublin.
 • Democracy in Poland 2005–2007 [2008], red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk i J. Zbieranek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej [1998], red. A. Antoszewski i R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza [1997], red. A. Antoszewski i R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Migalski M., Wojtasik W., Mazur M. [2007], Polski system partyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobolewska-Myślik K. [2004], Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sobolewski M. [1974], Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, PWN, Warszawa.
 • Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej [2003], red. W. Sokół i M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d47078e3-4d23-4e21-a8de-541ee592ecff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.