PL EN


2015 | 22 | 107-114
Article title

Komunia Święta na sposób Wiatyku

Authors
Content
Title variants
EN
Holy Communion in the way of Viaticum
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Specyfika Komunii św. na sposób Wiatyku polega na tym, że wierny chrześcijanin przyjmuje Go w najbardziej decydującym, a zarazem delikatnym momencie swojego życia, tzn. w chwili przejścia z tego świata do wieczności, a przynajmniej w bliskiej perspektywie tego momentu. Udzielanie i przyjmowanie Komunii św. jako Wiatyku jest jednym z najstarszych zwyczajów Kościoła. Wiatyk powinien przyjąć wierny znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci. O wypełnienie tego obowiązku powinni zadbać przede wszystkim duszpasterze, ale także sam wierny oraz jego rodzina lub najbliżsi. W przypadku zaistnienia różnych wątpliwości duszpastersko-prawnych zawsze należy rozstrzygać na korzyść wiernego, zgodnie z zasadą, że najwyższym prawem jest zbawienie dusz.
EN
The specificity of the Holy Communion in the way of Viaticum is receiving Him in the most decisive yet delicate moment of life, for example at the moment of passing from this world into eternity or at least in the short perspective of this moment. Giving and receiving Holy Communion as Viaticum is one of the oldest traditions of the Church. The faithful should receive Viaticum in any danger of death. Not only priests should take care of the fulfillment of this obligation, but also the faithful himself and his family and relatives. In the case of any pastoral and legal concerns the salvation of souls should be the most important so the problem should be always resolved in favour of the faithful.
Contributors
author
 • notariusz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
References
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), s. 1-317.
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9 (1917).
 • Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/1, księga II, Poznań 2005.
 • Falisini R., Il senso del Viatico ieri ed oggi, w: Il sacramento dei malati, Torino 1975.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
 • Michalski M., Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975.
 • Mokrzycki B., Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986.
 • Nadolski B., Liturgika, t. 4 Eucharystia, Poznań 1992.
 • Osińska K., Spojrzenie lekarza na sakrament namaszczenia chorych, w: Ludzie chorzy i starzy w Kościele, Warszawa 1981.
 • Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1984.
 • Rituale Romanum Pauli V, Coloniae Agrippinae 1640.
 • Rituale Romanum, Ordo Unctionis Infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
 • Szafrański L.A., Teologia liturgii eucharystycznej, Lublin 1974.
 • Wójcik W., Wiatyk w średniowiecznym ustawodawstwie biskupów polskich, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (1953), nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d47e3f4a-21f0-44fe-8ca9-4fa9f1a49b4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.