PL EN


2016 | 3(45) | 51-58
Article title

The Impact of Funds from the Innovative Economy Operational Program on the R&D&I Performance of Poland

Title variants
PL
Wpływ funduszy z Programu Innowacyjna Gospodarka na rezultaty Polski w zakresie B+R+I
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to review the impact of funds from the Innovative Economy Program on the Research & Development & Innovation (R&D&I) performance of Poland. The paper also looks at determinants other than public support which were crucial for achievement of these results based on a systemic definition of innovation. The analysis has shown that innovation policy in the form of grants channeled through the Innovative Economy Operational Program had a clear impact on the strengthening of the R&D activity of Poland, especially those of firms. The effects of it are also visible in the form of the increased international competitiveness of Polish high technology products. However the impact on innovativeness of enterprises as a whole in Poland is not visible. It suggests that crucial would be support for turning R&D efforts into commercial innovations and widening of the number of firms receiving support from public funds, for example in the form of cheap loans to make the competition more even. Nonetheless other determinants of innovativeness like qualified personnel for R&D, the level of industrialization of the economy, the overall situation in the domestic economy as well as transparency are needed to achieve good results in terms of R&D&I.
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie wpływu funduszy z Programu Innowacyjna Gospodarka na rezultaty polskiej gospodarki w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (B+R+I). Ponadto sprawdza się jakie determinanty inne niż publiczne wsparcie były kluczowe dla osiągnięcia tych rezultatów, bazując na systemowej definicji innowacji. Analiza pokazała, że polityka innowacyjna w formie grantów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka miała wyraźny wpływ na wzmocnienie działalność B+R Polski, szczególnie realizowanej przez przedsiębiorstwa. Jej efekty są także widoczne w formie zwiększonej międzynarodowej konkurencyjności polskich produktów wysokiej techniki. Jednak wpływ na innowacyjność wszystkich polskich przedsiębiorstw nie jest widoczny. Sugeruje to, że kluczowe byłoby wsparcie komercyjnych innowacji oraz poszerzenie liczby przedsiębiorstw otrzymujących fundusze publiczne np. w formie tanich pożyczek. Tym niemniej inne determinanty innowacyjności jak wykwalifikowany personel dla B+R, poziom uprzemysłowienia gospodarki, a także jej przejrzystość są potrzebne by osiągnąć dobre rezultaty w zakresie B+R+I.
Contributors
 • University of Gdańsk, Poland
 • Gdańsk University of Technology, Poland
author
 • Ecleo Consulting, Warsaw, Poland
References
 • Andreosso-O’Callaghan, B., and H. Lenihan. 2008. “Networking: a Question of Firm Characteristics? The Case of the Shannon Region in Ireland.” Entrepreneurship and Regional Development no. 20 (6):561–580. doi: 10.1080/08985620802462173.
 • Avermaete, T., J. Viaene, E.J. Morgan, E. Pitts, N. Crawford, and D. Mahon. 2004. “Determinants of Product and Process Innovation in Small Food Manufacturing Firms.” Trends in Food Science & Technology no. 15 (10):474–483. doi: 10.1016/j.tifs.2004.04.005.
 • González-Moreno, Á., and F.J. Sáez-Martínez. 2009. “Cooperation with Universities and Research Institutions for Corporate Entrepreneurship Activities: The Influence of the Technology Intensity of the Environment.” In Entrepreneurship and Growth in Local, Regional and National Economies. Frontiers in European Entrepreneurship Research, edited by D. Smallbone, H. Landström and D. Jones-Evans. Cheltenham, UK — Northampton, MA: Edward Elgar.
 • Jaumotte, F., and N. Pain. 2005. “From Ideas to Development. The Determinants of R&D and Patenting.” OECD Economics Department Working Papers (457):2–59. doi: 10.1787/702226422387.
 • Lee, C. 1990. “Determinants of National Innovativeness and International Market Segmentation.” International Marketing Review no. 7 (5):39–49. doi: 10.1108/EUM0000000001534.
 • Lucas, R.E. 2010. Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego. Translated by A. Kliber and P. Kliber, Academia Oeconomica. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Özçelik, E., and E. Taymaz. 2004. “Does Innovativeness Matter for International Competitiveness in Developing Countries? The Case of Turkish Manufacturing Industries.” Research Policy no. 33 (3):409–424. doi: 10.1016/j.respol.2003.09.011.
 • Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 • Romer, P.M. 1990. “Endogenous Technological-Change.” Journal of Political Economy no. 98 (5):S71-S102. doi: 10.1086/261725.
 • Solow, R.M. 1994. “Perspectives on Growth Theory.” Journal of Economic Perspectives no. 8 (1):45–54.
 • Sundbo, J. 1998. The Theory of Innovation. Enterpreneurs, Technology and Strategy, New Horizons in the Economics of Innovation. Cheltenham, UK – Northampton, MA: Edward Elgar.
 • Wojnicka-Sycz, E. 2013. “The Territorial Growth Pole Model as a System of Development Factors on the Example of Poland.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (4):7–23.
 • Wojnicka, E. 2004. System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpr. z Fundacją Konrada Adenauera.
 • Zalewski, R.I., and E. Skawińska. 2014. “Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w Wielkopolsce.” In Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, edited by J.K. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron and L. Voronina, 467–485. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d47e64e5-7f0e-4a67-9c6e-bcd8b6d71f91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.