Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 9 | 432-446

Article title

PREFERENCJE ZAKUPOWE MŁODYCH LUDZI NA RYNKU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Content

Title variants

EN
YOUNG CONSUMER BUYING PREFERENCES ON MOTOR VEHICLES MARKET

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką realizacji przez konsumentów procesu zakupowego na przykładzie rynku pojazdów samochodowych. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących preferencji zakupowych młodych konsumentów na tym rynku. Omówiono m.in. wpływ czynników ekonomicznych, technicznych, estetycznych oraz wybranych elementów wyposażenia pojazdu na podjęcie przez konsumenta decyzji zakupowej. W dalszej części przedstawiono wpływ czynnika ludzkiego na podejmowaną decyzję czyli wskazano osoby, których opinie wpływają na podjętą decyzję zakupową.
EN
The article elaborates on the issues of buying process completion based on customers of the motor vehicles market in Poland. There is the outcome of the survey on young consumer buying preferences on Polish motor vehicles market presented in this elaboration, with particular interest in economic and technical factors as well as elegance and selected elements of vehicle equipment having impact on buying decision. A human factor is not forgotten in the research; the opinion-forming entities whose opinions influence vastly the final choice are also discussed.

Contributors

  • Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Politechnika Rzeszowska

References

  • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999.
  • Sołtysiak M., Raport z badań n.t. „Preferencji zakupowych konsumentów na rynku pojazdów samochodowych”, Rzeszów 2015 – maszynopis.
  • Sołtysiak M., Preferencje zakupowe kobiet na rynku pojazdów samochodowych, [w:] K. Lejda (red.), Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia, Monografia nr 6 seria: Transport, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
  • Sołtysiak M., Preferencje zakupowe konsumentów na rynku pojazdów samochodowych, „Modern Management Review. Research Journal” 2015, Volume XX 22, 3.
  • Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
  • Wydane dokumenty prawa jazdy w latach 2006–2014, www.cepik.gov.pl/statystyki

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899−9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d48ac7a7-65d3-475c-a992-d49e96ae739e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.