PL EN


2017 | 17 | 44 | 1203-1214
Article title

Sustainable Development as a Challenge for a Society and an Economy

Authors
Content
Title variants
PL
Rozwój zrównoważony jako wyzwanie dla społeczeństwa i gospodarki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
During the political process leading up to the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 it was decided that the concept which will be used to coordinate spontaneous development processes will be the concept of sustainable development. Since that time, efforts are made to implement this concept through inclusion in the legal regulations and by modelling the development objectives of societies. This process should be accompanied by: 1) a reflection over a direction in which we should go and 2) a question whether actions, carried out in the spirit of sustainable development, really bring us closer to the realisation of this concept. The proposed paper will develop these last two questions focusing on how to get at least a partial response.
PL
W politycznym procesie prowadzącym do Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku ustalono, że koncepcją, która będzie stosowana do koordynowania spontanicznych procesów rozwojowych będzie koncepcja rozwoju zrównoważonego. Od tego czasu czynione są wysiłki na rzecz realizacji tej koncepcji poprzez m.in. włączenie jest jej do ustawodawstwa oraz poprzez modelowanie za jej pomocą celów rozwojowych społeczeństw. Towarzyszyć temu powinny: 1) namysł nad tym dokąd/w jakim kierunku dokładnie powinniśmy zmierzać i 2) pytanie czy faktycznie prowadzone w duchu rozwoju zrównoważonego działania przybliżają nas do realizacji tej koncepcji. Artykuł rozwija te dwa ostatnie pytania skupiając się na uzyskaniu chociażby częściowych odpowiedzi. W artykule przedstawiono do dyskusji propozycję pomiaru dystansu jaki dzieli poszczególne kraje od celu(-ów) rozwoju zrównoważonego.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1203-1214
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Poland
redactor
References
 • Brundtland, G.H. (1987). Our Common Future, World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.
 • Cabello, J.J.; Garcia, D.; Sagastume, A.; Priego, R.; Hens, L.; Vandecasteele, C. (2012). An approach to sustainable development: the case of Cuba. Environment, Development and Sustainability 14(4): 573–591. doi:10.1007/s10668-012-9338-8. Available at: http://link.springer.com/article/10.1007/s10668-012-9338-8. Accessed 17 July 2016.
 • Chimiak, G.; Fronia, M. (eds.). (2012). Globalizacja a rozwój: Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Cobb, C.W.; Cobb, J.B. (1994). The Green National Product: a Proposed Index of Sustainable Economic Welfare. Lanham: University Press of America.
 • Daly, H.E.; Cobb, J.B. (1989). For the Common Good. Boston: Beacon Press.
 • Ecological footprint and biocapacity, 2007 (2010). Results from National Footprint Accounts 2010 edition. Available at: www.footprintnetwork.org. Accessed 13 October 2010.
 • Fiedor, B.; Kociszewski, K. (2010). Ekonomia rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Global Footprint Network webpage. Available at: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/
 • fighting_poverty_our_human_development_initiative/. Accessed 13 October 2016.
 • Guenno, G.; Tiezzi, S. (1998). The Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) for Italy, electronic document published on the Internet. Available at: http://www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL1998/NDL1998-005.pdf. Accessed 13 October 2016.
 • Human Development Report 2015 (2015). Work for Human Development. United Nations Development Programme. New York: UN.
 • Lawn, P.A. (2003). A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes. Ecological Economics 44: 105-118.
 • Neumayer, E. (1999). The ISEW: not an index of sustainable economic welfare. Social indicators research 48(1): 77-101. doi: 10.1023/A:1006914023227. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/30769/. Accessed 10 August 2012.
 • Roselé, Chim P. (2007). Développement déséquilibre durabilité: Contexte des pays en développement d'Amérique. Editions Publibook.
 • Soubbotina, T.P. (2004). Beyond Economic Growth An Introduction to Sustainable Development. WBI Learning Resources Series. Second edition. Washington, D.C.: The World Bank.
 • Woodward, D.; Simms, A. (2006). Growth Isn’t Working: The Unbalanced Distribution of Benefits and Costs from Growth. London: New Economics Foundation.
 • World Economic and Social Survey 2013 (2013). Sustainable Development Challenges. New York: Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d48e1037-d6c4-4c2f-8663-853114a26be9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.