Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2000 | 1(6) | 7-20

Article title

Krótka panorama ekumeniczna

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W bulli inaugurującej Rok Jubileuszowy Jan Paweł II pisze: „Ekumeniczny charakter Jubileuszu winien stać się konkretnym znakiem drogi, którą podążają wierni różnych chrześcijańskich Kościołów i Wspólnot kościelnych, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach. Musimy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, abyśmy wszyscy umieli kiedyś ukazać w sposób widzialny i w pełnej wzajemnej komunii łaskę Bożego synostwa, biorącego początek z chrztu: wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca” (Incarnationis mysterium, 4). Obecne sympozjum pragnie być w swoim zamyśle owocem tego zasłuchania się w głos Ducha Świętego i zaznaczyć się jako skromny, aczkolwiek czytelny znak podążania wspólną chrześcijańską drogą ku przezwyciężeniu podziałów powstałych w drugim tysiącleciu.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

7-20

Physical description

Dates

published
2000-06-30

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d48ed7be-df19-4486-9725-99d25bbdfe7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.