Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 13

Article title

Potrzeba badań nad wpływem wykorzystania doświadczeń na skuteczność działania Wojsk Specjalnych

Content

Title variants

EN
The need for research into the influence of using experience on the effectiveness of Special Forces

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper discusses the origin of the Lessons Learned System in the armed forces of many countries, especially its role and functions during the performing of tasks by both the Special Forces Component Command and the Special Forces Units of the Polish Armed Forces. It examines the tools developed by the Lessons Learned System personnel in order to collect information during military service and exercises. The paper is meant to provide impetus for the research into the significance and effectiveness of the Special Forces from the angle of the Lessons Learned System, and for the enhancement of a deeper operational awareness, development trends, as well as the necessary changes in the doctrine documents of the Polish Armed Forces. The paper is devoted to the soldiers of the Special Forces who were killed in action during military service in Afghanistan.

Contributors

 • Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

References

 • 1. Bourgue Linda, Virginia Clark, Processing Data: The Survey Example (Quantitative Applications in the Social Sciences). Wydanie 85, SAGE Publications, 06.06.1992 – 88.
 • 2. Gilewicz Joanna, Wojciechowski Aleksander, Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań, 2003.
 • 3. Instrukcja Systemu Wykorzystania Doświadczeń, Szkol. 879/2014, CDiS SZ RP, Bydgoszcz, 2014.
 • 4. Kamińska-Szmaj Irena (red.), Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa, Warszawa, 2009.
 • 5. Korta Wacław, Okres wczesnofeudalny (do połowy XIII w.), [w:] Historia chłopów polskich, tom 1, Warszawa, 1970.
 • 6. Martyniak Zbigniew, Zarządzanie informacją i komunikacja – zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, 2000.
 • 7. Podręcznik Systemu Wykorzystania Doświadczeń. Proces, Metody, Narzędzia, CDiS SZ RP, Bydgoszcz, 2014.
 • 1. http://www.urloplandia.pl/ciekawostki/roznolandia/zawody-w-sredniowieczu/.
 • 2. Internetowy Informator Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP, http://cdis.wp.mil.pl/pl/76.html [dostęp: 02.05.2016]
 • 3. Słownik finansowy, findict@findict.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d48f5ff4-582e-4cc2-b810-c84c9ec10315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.