Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 61-76

Article title

Problemy poszukiwania tożsamości w zmiennej i dynamicznej przestrzeni wielokulturowości

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

  • Uniwersytet w Białymstoku

References

  • L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2007, s. 335, Tryptyk edukacyjny, t. 2.
  • W. Żelazny, Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań 2006, s. 212.
  • M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006.
  • J. Korczak, Pamiętnik, Poznań 1984, s. 11-12.
  • K. Kwaśniewski, Tożsamość kulturowa, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 352.
  • Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Steward, przeł. J. Doktór [i in.], Warszawa 2000, s. 160.
  • Z. Bauman, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004, s. 13-40.
  • E. Wnuk -Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4924e1a-c3e2-40ac-ab26-a1b87a18536e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.