Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 60 | 187-207

Article title

Bazy genealogiczne jako pomoc w poszukiwaniu przodków

Content

Title variants

EN
Genealogical Databases as Help in Searching for Ancestors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Genealogia, chociaż uważana za jedną z nauk pomocniczych historii, coraz częściej wymaga nowoczesnego podejścia i nowych możliwości upowszechnienia przekazywanej informacji. Genealogiczne bazy danych doskonale się do tego nadają i stają się przez to coraz bardziej powszechne. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka sześciu wybranych baz genealogicznych, omówienie okoliczności powstania i rozwoju, zasad gromadzenia materiału oraz ich funkcjonalności, w tym udostępniania danych, możliwości przeszukiwania ich zasobów oraz filtrowania rezultatów wyszukiwania. Autor wyjaśnił, jak należy definiować i postrzegać genealogiczne bazy danych, jak klasyfikować ich zasoby oraz w jaki sposób z nich korzystać.
EN
Genealogy, although considered as one of the auxiliary sciences of history, more and more often requires a modern approach and new possibilities of disseminating information transmitted. Genealogical databases are perfect for this and are becoming more and more common. The following text aims to familiarize a potential user with these databases, show the principles of operation and collection, share data contained therein, the ability to search their resources, correctly read the results. Before that, however, it explains what genealogical databases are, what their typology is and how they fit into the divisions and hierarchies already established. Six bases are described here along with the rules of their operation, showing the search possibilities (or their absence), filtering/sorting results and other options of use.

Year

Volume

60

Pages

187-207

Physical description

Dates

published
2019-05-24

Contributors

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • About FamilySearch, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.familysearch.org/home/about [dostęp: 15.06.2018].
 • Archives. About, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.familysearch.org/records/archives/web/about-timeline/ [dostęp: 15.06.2018].
 • Banachowski L., Stencel K., Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze, Warszawa 2001.
 • Człowiek i społeczeństwo. Wizualne bazy danych, red. M. Krajewski, Poznań 2013.
 • GenBaza, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.metryki.genbaza.pl [dostęp: 02.06.2018].
 • Genealogia w Archiwach, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.genealogiawarchiwach.pl [dostęp: 02.06.2018].
 • Genealogia w Archiwach. Podręcznik użytkownika, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.genealogiawarchiwach.pl/APP /global/0/legacy/0/Podręcznik.pdf [dostęp: 08.06.2018].
 • Geneteka, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.geneteka.genealodzy.pl [dostęp: 15.06.2018].
 • Historia Geneteki, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://geneteka.genealodzy.pl/ogenetece.php [dostęp: 15.06.2018].
 • Kamiński A., Wybrane aspekty zastosowania komputera z genealogii, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ptg.gda.pl/images/Image/wyklady/Prezentacja.2006.04.01.pdf [dostęp: 02.06.2018].
 • Kowalska M., Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?, [w:] Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 r., [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php [dostęp: 27.05.2018].
 • Księgi metrykalne i urzędu stanu cywilnego, [online]. Dostępny w World Wide Web: https:// www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/bazy-danych/768-księgi-metrykalne-i-stanu-cywilnego-pradziad [dostęp: 02.06.2018].
 • Minakowski M.J., Wielka Genealogia Minakowskiego, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://wielcy.pl/ [dostęp: 02.06.2018].
 • Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.straty.pl/index.php [dostęp: 02.06.2018].
 • Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych. Kurs dla inżynierów informatyki, Bydgoszcz 2004.
 • Rzymełka J., Sztambuch rodzinny, czyli w poszukiwaniu własnych korzeni, Katowice 2016.
 • Szukaj w Archiwach, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.szukajwarchiwach.pl [dostęp: 02.06.2018].
 • Szukaj w Archiwach: O serwisie, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.szukajwarchiwach.pl/o_serwisie [dostęp: 13.06.2018].
 • Urbanowicz P., Płonkowski M., Urbanowicz D., Bazy danych. Teoria i praktyka. Podręcznik dla studentów szkół wyższych, Lublin 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d49388a0-6ba5-4938-a187-51ebcb75b0cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.